ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي جلب مینماییم:
هر پروژه بسته به ماهيت و نوع آن معمولاً از ساختار سازماني متفاوتي نسبت به ديگري برخوردار ميباشد. پروژه هاي تحقيقاتي اصولاً در يك محل ثابت و با امكاناتي در چارچوب مشخص به انجام مي رسند و شيوه مديريتي آنها نيز در برخورد با طرحهاي پژوهشي مختلف يكسان مي باشد. اين واحدها به منظور پيشبرد بهتر پروژ هها داراي اجزايي م يباشند كه هر يك به گونه اي در راه پيشرفت پروژه آنرا پشتيباني مي كنند. بديهي است که نمودار اجزاء و ارتباطات آنها در يك واحد پژوهشي مستقل مي تواند بخشي از ساختار سازماني يك دانشگاه، مؤسسه تحقيقاتي، ويا واحد تحقيق و توسعه يك صنعت را تشكيل دهد.

در ساختار طراحي شده، مدير پژوهشي وظيفه برقراري ارتباط مستمر بين واحد پژوهش و كارفرمايان در خصوص مطرح سازي توانمنديهاي واحد، دريافت طرح، عقد قرارداد، تفكيك و ارجاع طرح به مديران پروژ هها از يك سو و از سوي ديگر ايجاد تسهيلات لازم جهت برقراري ارتباط بين كارفرما و مجريان پروژه در زمينه آگاهي از روند پيشرفت امور پروژه و تحويل محصول آن به كارفرما و درخواست مطالبات را بر عهده دارد.

ورود يك طرح جديد

با ورود يك طرح جديد به واحد پژوهشي، بسته به موضوع پروژه يك نفر مدير با تخصص مربوطه از بين افراد باتجربه و ذيصلاح كه مي تواند به پيشنهاد خود فرد نيز باشد، براي آن تعيين ميشود. مدير پروژه پس از بررسي مراحل كار، از بين اعضاء هيأت علمي، پژوهشگران و كاركنان موجود در واحد و يا از طريق دعوت از متخصصان، همكاراني را براي پروژه خود در نظر مي گيرد. اين همكاري مناسب است از طريق تنظيم يك تفاهم نامه مابين هريك از همكاران و مدير پروژه كه طي آن نحوه و ميزان همكاري مشخص باشد، رسميت پيدا كند.

يكي از وظايف مدير پروژه ارزيابي ارزش فعاليتهاي انجام شده توسط هريك از همكاران پروژه مطابق با حجم كار و تعيين و تأئيد ميزان حق الزحمه قابل پرداخت به آنان در هر دوره مي باشد كه عمل پرداخت براساس اعلام مدير پروژه توسط واحد حسابداري انجام مي گيرد.

طرحهاي پژوهشي كارگاهي و آزمايشگاهي اصولاً نياز به استفاده از مواد اوليه، ابزارآلات، تجهيزات خاص و يا خدمات ساير مؤسسات صنعتي و آزمايشگاهي دارند كه واحد تداركات وظيفه تأمين آنها را به عهده دارد. واحد حسابداري نيز تأمين كننده هزين ههاي صرف شده توسط واحد تداركات و ح قالزحمه تأئيد شده توسط مدير پروژه مي باشد.

وظایف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه پس از آگاهي از تصويب پروژه، به دنبال ارائه دستورالعملهاي مربوط به نحوه برنامه ريزي پروژه به مدير آن، داده هاي مورد نياز جهت برنام هريزي پروژه را درحد جزئيات لازم از وي مطالبه نموده و پس از ثبت در سيستم برنام هريزي، برنامه زمانبندي پروژه را استخراج و در اختيار مدير پروژه قرار م يدهد. در ادامه و توأم با اجراي پروژه اين واحد مرتباً با مديران پروژ هها و مجريان فعاليتهاي در حال اجرا در پروژه ها در ارتباط بوده و امور مربوط به گردآوري داده اي مربوط به پيشرفت پروژه، برنامه ريزي مجدد و صدور گزارشهاي لازم جهت رئيس واحد پژوهشي و مديران پروژ هها را بر عهده دارد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو