تحلیل خطر و ارزیابی ریسک

تحلیل خطر و ارزیابی ریسک

تحلیل خطر و ارزیابی ریسک را به صورت خلاصه وار مطالعه بفرمایید:

در اکثر مطالعات تحلیل خطر و ارزیابی ریسک، برای برآورد شدت پیامد از جداول از پیش تعیین شده بصورت کیفی یا کمی که کاملا مبتنی بر سلیقه،تجارب و قضاوت ارزیاب هست استفاده میکند،در حالیکه در واقعیت شدت یک پیامد یا رویداد ناگوار متاثر از فاکتورهای متعددی هست.

این فاکتورهای می توانند شامل موارد زير باشند:

1) شرایط فرآیندی
2) مدلهای تخلیه مواد
3) مدلهای انتشار مواد
4) شرایط آب و هوایی منطقه
5) مقدار مواد مخاطره آمیز و فاز رهایش مواد
6) کلاس پایداری جو، نوع منطقه و میزان موانع و تراکم تجهیزات
6) مدت، اندازه و ارتفاع رهایش مواد 7) رفتار ترمودینامیکی مواد شیمیایی مخاطره آمیز
8) مدل تشعشع ناشی از حریق و موج انفجار
9) عملکرد یا شکست سیستم توقف اتوماتیک
10) معادلات پرابیت
و 11)…

مشاوره EFQM با آریان گستر

در آخر

ميتوان با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای موثر، حوادث متعدد از فاز اول تا آخر را با نرم افزار، مدلسازی و در نهایت ارزیابی نمود،از نرم افزارهاي Phast و Aloha در اين خصوص استفاده مي شود.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
تحلیل خطر و ارزیابی ریسک
Description
1) شرایط فرآیندی 2) مدلهای تخلیه مواد 3) مدلهای انتشار مواد 4) شرایط آب و هوایی منطقه 5) مقدار مواد مخاطره آمیز و فاز رهایش مواد 6) کلاس پایداری جو، نوع منطقه و میزان موانع و تراکم تجهیزات 6) مدت، اندازه و ارتفاع رهایش مواد 7) رفتار ترمودینامیکی مواد شیمیایی مخاطره آمیز 8) مدل تشعشع ناشی از حریق و موج انفجار 9) عملکرد یا شکست سیستم توقف اتوماتیک 10) معادلات پرابیت و 11)...
Author
Publisher Name
آریان گستر
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو