10 بند ایزو 9001:2015

10 بند ایزو 9001:2015 10 بند ایزو 9001:2015 را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: 1_ دامنه کاربرد 2_ مراجع الزامی 3_ تعاریف و اصلاحات قسمت اول 4_ ماهیت سازمان: 4_1) درک سازمان و ماهیت آن 4_2) درک نیاز ها و انتظارات طرف های ذی نفع 4_3) تعیین دامنه …

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟ استانداردی جهانی که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای این منظور تدوین شده است استاندارد ISO سری 9000 می باشد که یک استاندارد فرآیند (نه محصول) می باشد و به صورت سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 نامگذازی شده است. این واقعیت وجود دارد …

ایزو 9001 ویرایش 2015

ایزو 9001 ویرایش 2015 ایزو 9001 ویرایش 2015 در تاریخ 15 سپتامبر 2015 مورد ویرایش مجدد و ثبت نهایی شد. علیرغم تفکر بسیاری از کارشناسان سیستم استاندارد نفاوت های زیادی نسبت به سابق پیدا کرد. اضافه شدن دید استراتژیک و حرکت در مسیر استراتژیک ، تفکر مبتنی بر ریسک و …

پیاده سازی ایزو 9001:2015

در راستای پیاده سازی ایزو 9001:2015 یکی از موارد بسیار اساسی شناخت مسائل داخلی و خارجی سازمان می باشد.

مسائل داخلی و خارجی مرتبط با سازمان  اشاره شده در بند 4-1 می بایست شناسایی گردد. این مسائل خواسته و ناخواسته بر روی سیستم مدیریت کیفیت اثرگذار می باشند.

مدیریت ریسک و فرصت ها ایزو 9001:2015

گامهای اجرایی ایزو 9001:2015 مدیریت ریسک و فرصت ها در سیستمهای مدیریتی:   همانطور که میدانید مدیریت ریسک و فرصتها  به عنوان یکی از شاهرگهای اساسی استقرار سیستمهای مدیریتی نوین و و با نگارش جدید می باشد. مدیریت ریسک و فرصت به خودی خود سازمانها را در رسیدن به هدف …

ایزو ISO 9001:2015

ایزو 9001:2015 قبل از هر توضیحی میباست اعلام گردد که شرکت آریان گستر نسخه جدید این سیستم را در بیش از 20 شرکت پیاده سازی که بسیاری از آنها نیز نائل به دریافت گواهینامه شدند. اگر نیاز به یک تیم معنمد و با تجربه با توجه به ویرایش جدید استاندارد, ایزو 9001:2015 …