۸ گام موثر برای تغییر

۸ گام موثر برای تغییر

۱ – ایجاد نوعی وضعیت اضطراری: چالش اصلی: كاركنان را از ذهنیت سابقشان به درآورید و آماده حركت كنید؛

●رفتار جدید مطلوب: كاركنان به یكدیگر می گویند «بیایید حركت كنیم، ما به تغییر خیلی چیزها احتیاج داریم».

۲ – ایجاد تیم رهبری: چالش اصلی: برای كنترل فرآیند سخت تغییر، افراد مطمئنی كه از نظر احساسی متعهدانه و آمادگی كار گروهی را دارند در جاهای مناسب قرار دهید؛

●رفتار جدید مطلوب: تشكیل یك گروه به اندازه كافی قوی كه برای رهبری تغییرات عمده با هم به خوبی كار می كنند.

۳ – دیدگاه و استراتژی را گسترش دهید: چالش اصلی: تیم هدایت كننده ای انتخاب كنید كه دیدگاه و استراتژی درستی را ایجاد و كنترل عملیات در كلیه سطوح باقیمانده در حال تغییر را هدایت كند. این مستلزم حركت فراسوی اعداد و ارقام پر سروصدایی است كه خلاقیت و احساسات چشم انداز را هدف قرار داده است.

●رفتار جدید مطلوب: تیم رهبری، دیدگاه و استراتژی صحیح برای تلاش در جهت تغییر را گسترش می دهد.

۴ – همه را در چشم انداز تغییر سهیم كنید: چالش اصلی: تا آنجا كه ممكن است افرادی را پیدا كنید كه در جهت به واقعیت درآوردن چشم انداز عمل كنند؛ رفتار جدید مطلوب: افراد، خریدار تغییرات می شوند و این نگرش را می توان در رفتارشان مشاهده كرد.

۵ – تقویت اقدامات گسترده: چالش اصلی: رفع موانع كلیدی كه كاركنان را از عمل در راستای دستیابی به چشم انداز باز می دارد؛

●رفتار جدید مطلوب: افراد بیشتری در جهت دستیابی به چشم انداز احساس وابستگی و برای رسیدن به آن اهداف تلاش می كنند.

۶ – خلق پیروزیهای كوتاه مدت: چالش اصلی: باسرعت مناسب پیروزیهای قابل دسترس در كوتاه مدت را برای انرژی بخشیدن و تشویق رهروان راه تغییرات پدید آورید. این كار برای روشن كردن دید منفی بافها، خاموش كردن صدای بدبین ها و ایجاد جنبش آنی برای تلاش دوباره ضروری است؛

 

●رفتار جدید مطلوب: اندكی جنب و جوش آنی پدید می آید و كاركنان سعی بر به واقعیت درآوردن چشم انداز می كنند، و افراد كمتری در مقابل تغییرات مقاومت می كنند.

۷ – با جمع كردن دستاوردها تغییرات بیشتری را ایجــــاد كنید: چالش اصلی: تغییرات را موج وار ادامه دهید. تا زمانی كه چشم انداز به واقعیت تبدیل نشود از جنب وجوش نیفتید. بزرگی موانع نباید خللی در اراده شما پدید آورد؛ رفتار جدید مطلوب: كاركنان همچنان پرانرژی و باانگیزه تغییرات را تا زمان به واقعیت پیوستن چشم انداز به جلو پیش خواهند برد.

۸ – راههای جدید را در فرهنگ سازمانــــی جا بیندازید: چالش اصلی: ایجاد یك ساختار پشتیبانی ایجاد كنید تا اساس روشهای جدید عملیاتی را فراهم كند.

●رفتار جدید مطلوب: علی رغم كشش و جذبه سنتها، رفتار جدید و پیروزمندانه رهبران تغییر در كسب درآمد بیشتر ادامه می یابد.

●● دلایل شكست تغییرات

▪غرور بیش از اندازه؛

▪عدم توانایی در ایجاد یك ائتلاف قوی و هدایت كننده؛

▪دست كم گرفتن «توان» چشم انداز؛

▪اجازه دادن به موانع و مشكلات برای ایجاد سد در جلوی چشم انداز؛

▪شكست در خلق پیروزیهای كوتاه مدت؛

▪اعلام پیش از موعد پیروزی؛

▪غفلت از جاانداختن جدی تغییرات در فرهنگ سازمانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو