نمونه شرح وظایف مدیرعامل

نمونه شرح وظایف مدیرعامل

نظارت مستقيم مستمر بر کليه فعاليتهاي واحدهاي سازماني وعملکرد مديران،مسئولين و پرسنل

ـشناسايي منابع نيروي انساني مورد نياز شرکت وجذب انها جهت اجراي موثر وکارايي سيستم به منظور برپايي ،اجرا و حفظ سيستم کيفيت بر طبق استانداردهاي خواسته شده و پاسخگوئی نسبت به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ـ تعيين وتصويب خط مشي کيفيت و اهداف کيفي سازمان

ـ تاييد نظامنامه و بازنگري ان در صورت نياز

ـ تصويب نمودار (چارت) سازماني وکليه مستندات نظام تضمين کيفيت جهت تحقق مسئوليتها ،اختيارات و ارتباطات سازماني کليه پرسنل

ـ انجام وظايف مسئوليتهاي مشخص شده مطابق اهداف خرد کيفيتي ،جهت ودستيابي به اهداف خط مشي

ـ تصويب اولويتهاي اموزشي پرسنل وتامين بودجه انها

ـ تامين منابع کافي جهت رفع علل عدم انطباقات بالفعل وبالقوه که شناسايي و اعلام گرديده است و پيگيري تا رفع کامل علل عدم انطباقات بالقوه وبالفعل

ـ تامين منابع کافي شامل ابزار  ، وسايل تجهيزات و پرسنل جهت اجراي موثر وکارايي سيستم

مسئوليت مستقيم در انعقاد قراردادها ، همچنين پيگيري امور حقوقي ونظارت بر حسن اجرا وبازنگري قراردادها .رسيدگي  به

شکايات مشتريان وارائه راهکارهاي مناسب ، پيگيري لازم در جلسات بازنگري مديريت

و

.

.

.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-7795967

 

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره سیستمهای مدیریت تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو