نظریه های حقوق و مزایا

نظریه های حقوق و مزایا

نگرش استراتژیک در نظریه های حقوق و مزایا

نگرش استراتژیک به تمام زیر مجموعه های نظام مدیریت منابع انسانی ایجاب می کند که نظام پرداخت حقوق و مزایا در هر سازمان و یا مجموعه سازمان ها و موسساتی که در راستای یک مأموریت و اهداف مشترک انجام وظیفه می نمایند متاثر از استراتژی هایی باشد که برای تحقق اهداف انتخاب می شود و درعین حال ویژگی های شرایط محیط درون سازمانی و برون سازمانی از جمله نرخ جاری حقوق و دستمزد در بازار کاری که مبتلا به هر سازمانی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نظام پرداخت حقوق و مزایا

همانگونه که در چارچوب نظری کتاب مکررا عنوان گردیده بهترین نظام پرداخت حقوق و مزایا وجود ندارد و هر سازمان یا مجموعه سازمانی برحسب موقعیت جغرافیائی،شرایط بازار کار نوع استراتژی و تکنولوژی و عوامل خاص دیگر یک نوع نظام مخصوص به خود را میطلبد.

واژه ی حقوق و مزایا

همانگونه که اشاره شده واژه حقوق و مزایا که در عنوان به کار برده شده،در کتابهای مختلف مفاهیمی نظیر نظام پرداخت،نظام جبران خدمت،نظام یا مدیریت پاداش،تبدیل شده اند و ادعا شده است که مثلا واژه حقوق و دست مزد بین کارمند و کارگر تفاوت قائل می شود،واژه جبران خدمت،کار را پدیده ای نامطلوب و اجباری تلقی می نماید که کارفرما باید مشقت ناشی از آن را جبران کند و نکاتی از این قبیل که به کار بردن این عناوین در شأن و منزلت انسان نیست.

 از نظر نگارنده

به نظر نگارنده مسلما عناوینی که در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی،به ویژه در بخش حقوق و مزایا مطرح می شود باید درخور شأن و کرامت انسان باشد و به طور مثال در قانون جدید واژه مزد به حق السعی تبدیل شده است ولی در عین حال در انتخاب اینگونه عناوین باید حداقل دو نکته در نظر گرفته شود:

اول اینکه واژه هامصطلح و شناخته شده باشد;
دوم اینکه واقع بینانه باشد و صرفا جنبه تعارف و خوشایندی ظاهری نداشته باشد;

در غیر این صورت ممکن است ضرب المثل((ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا))،را تکیه کلام کارکنان نمایند.

برای مشاور ایزو و موارد دادن حقوق و مزایا به کارمندانتان برای بحبوب فرآیند مدیریتی خود با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

تعالی سازمانی تخصص ماست.

021-77942240-77959675

شرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو