مدیریت ژاپنی-آمریکایی

مدیریت ژاپنی-آمریکایی

مدیریت ژاپنی-آمریکایی

ویلیام اوچی

ویلیام اوچی(WILLIAM OUCHI) بنیانگذار تئوری مزبور معتقد است كه حمایت از كاركنان در تمام دوران خدمت، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق درمیان آنان، اشتراك مساعی در تصمیم گیری، مسئولیت مشترك و خودداری از كنترل و نظارت نزدیك به كار اعضای سازمان سبب می شود كه كاركنان سازمان را متعلق به خود بدانند و صادقانه تمام نیروی فكری و توانائیهای خود را به منظور بازدهی بیشتر به كار گیرند.

مدیریت ژاپنی

هم اكنون در سراسر جهان مدیریت ژاپنی به عنوان نمونه ای از مدیریت موفق برشمرده می شود این الگو توانسته است به آنچه كه مازلو در سلسله مراتب نیازها، نیاز به همبستگی می خواند تحقق بخشد. به عقیده مازلو تمام مردم برای همبستگی یا عشق و علاقه ای كه می تواند به واسطه احساس تعلق به گروه یا سازمان ارضا شود نیاز دارند،در زندگی صنعتی امروز، كاركنان معمولا” نیاز به همبستگی شان ارضا نشده است، چنین می پندارند كه هیچ تكیه گاهی ندارند و از این رو احساس سرگشتگی می كنند.

تئوری z

به نظر «اوكی» این نیاز برمبنای تئوری z و با ایجاد همبستگی میان كاركنان و سازمان تامین می شود. البته باید توجه داشت كه هر نوع الگوی مدیریتی با فرهنگ آن مرزوبوم مطابقت دارد و نمی توان آن را به سایر كشورها تعمیم داد، ?? مدیریت آمریكایی با آن فرهنگ مطابقت دارد و مدیریت ژاپنی با فرهنگ ملت ژاپن و مدیریت ایرانی نیز بالطبع از الگوی فرهنگی این مرز وبوم نشأت خواهدگرفت.

ویژگی سازمانهای آمریکایی:

استخدام کوتاه مدت
گرایش به تخصص های جزیی
جابه جایی و انتقال زیاد
تصمیم گیری فردی
مسئولیت فردی
ارزیابی و کنترل های متعدد و رسمی
ارتقاء عمودی و سریع
توجه ابزاری به فرد

ویژگی سازمانهای ژاپنی:

استخدام مادام العمر
گرایش به کلی و منعطف بودن وظایف شغل
جابه جایی و انتقال کم
تصمیم گیری جمعی (گروهی)
مسئولیت جمعی
ارزیابی و کنترل های کم و غیررسمی
ارتقا افقی و بطئی (نظام ارشدیت)
توجه انسانی به فرد

ویژگی سازمانهای بانظریه Z

استخدام بلندمدت
گرایش متعادل به تخصصی بودن
جابه جایی و انتقال منطقی و معقول
تصمیم گیری توافقی
مسئولیت فردی
ارزیابی بطئی و تدریجی همراه با کنترل از طریق استانداردهای رسمی
ارتقاء منطقی و معقول
توجه انسانی به فرد و التفات به تمامی ابعاد فرد در سازمان.

جهت مشاوره ایزو با کارکنان آریان گستر ارتباط برقرار نمائید.مجموعه ی آریان گستر مفتخر به همکاری با بیش از 1000 سازمان خصوصی و دولتی در کشور می باشد.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
مدیریت ژاپنی-آمریکایی
Description
استخدام بلندمدت گرایش متعادل به تخصصی بودن جابه جایی و انتقال منطقی و معقول تصمیم گیری توافقی مسئولیت فردی ارزیابی بطئی و تدریجی همراه با کنترل از طریق استانداردهای رسمی ارتقاء منطقی و معقول توجه انسانی به فرد و التفات به تمامی ابعاد فرد در سازمان.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *