مدیریت منابع انسانی اجتماعی

مدیریت منابع انسانی اجتماعی چیست؟

مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی

در تلفیق مفاهیم HRM و CSRt اورلینسکی و سوانسون (2017) مفهوم جدیدی را معرفی کرده اند که سیاست ها و راهبردهای مسئولیت پذیر اجتماعی را به سمت کارمندان هدایت می کند. “مدیریت اجتماعی منابع انسانی“ یا SRHRM،فرضیه های جدید اجتماعی در مدیریت کارمندان دارد که شامل شیوه ها و سیاست هایی است که باید با منابع انسانی شرکت ها و استراتژی های CSR متناسب باشد (بارنا و همکاران ، 2017).

مفاهیم CSR و HRM

وقتی مفاهیم CSR و HRM با هم ادغام می شوند، CSR نیازهای کارمندان را برآورده میسازد،یعنی سیاستهای مربوط به آموزش کارمندان، ارتقاء در مشاغلشان،تشویق اقلیت های مختلف،و ارائه شرایط پاداش خوب،از جمله قدردانی و تقسیم کارآفرینی در سهامداری بهبود مییابد.

استخدام و حفظ کارمندان

پیرو استدلال های اورلیتسکی سوانسون (2016) و شن و ژو (2011)،در حالی که شیوه های HRM در تقویت توانایی های کارمندان مانند مهارت های افزایش توانمندی،افزایش انگیزه و توانایی های افزایش فرصت ها نقش دارند،مدیریت منابع انسانی اجتماعی فراتر می رود و شامل استخدام و حفظ کارمندان مسئول اجتماعی،ارائه آموزش CSR و ارزیابی عملکرد اجتماعی و پیوند نتایج ارزیابی به پاداش،آموزش و توسعه می شود (شن و زو ، 2011 ؛ شن و بنسون ، 2016 ؛ شن و ژانگ ، 2017).

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
مدیریت منابع انسانی اجتماعی
Description
استخدام و حفظ کارمندان پیرو استدلال های اورلیتسکی سوانسون (2016) و شن و ژو (2011)،در حالی که شیوه های HRM در تقویت توانایی های کارمندان مانند مهارت های افزایش توانمندی،افزایش انگیزه و توانایی های افزایش فرصت ها نقش دارند،مدیریت منابع انسانی اجتماعی فراتر می رود و شامل استخدام و حفظ کارمندان مسئول اجتماعی،ارائه آموزش CSR و ارزیابی عملکرد اجتماعی و پیوند نتایج ارزیابی به پاداش،آموزش و توسعه می شود (شن و زو ، 2011 ؛ شن و بنسون ، 2016 ؛ شن و ژانگ ، 2017).
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو