مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

در متن زیر مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه تشریح گردیده است. با ما همراه شوید.

عدم انطباق : برآورده نشدن يک الزام که در ارتباط با الزامات قانوني و سازماني ، شرح وظایف و … در یک واحد یا فرایند بوده و یا به عبارتی اجرا نشدن یک الزام

محصول ( خدمت ) نامنطبق :

خدما ت ارائه شده که با الزامات تعريف شده و استانداردهاي مربوطه ، انطباق نداشته
و در ارتباط مستقيم ارائه خدمت به ارباب رجوع ميباشد .

الزامات :

شامل الزامات قانوني مشخص شده در قوانين و مقررات و بخش نامه ها و آيين نامه هاي ابلاغی از سوي ارگان ها ی قانوني ماننداداره استاندارد،  تامين اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشكي ، سازمان مديريت و برنامه ریزی و ………… می باشد.

کنترل خدمات نامنطبق :

شناسايي خدمات نامنطبق و انجام اقدامات لازم جهت رفع موضوع عدم انطباق را کنترل خدمات نامنطبق می نامند.

اقدام اصلاحی :

اقدامي که جهت رفع علل عدم انطباق هاي بالفعل انجام مي شود را اقدام اصلاحی می نامند.

اقدام پیشگیرانه :

اقدامي که جهت رفع علل عدم انطباق هاي بالقوه انجام مي شود را اقدام پیشگیرانه می نامند. قابل ذکر است که اقدام پیشگیرانه از نسخه جدید استاندارد ایزو 9001 که در سال 2015 رمورد ویرایش قرار گرفت حذف گردیده است.

در ویرایش جدید استانداردهایی مانند ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 45001 تفکر مبتنی بر ریسک و افدام جهت حذف ریسک های بالقوه مورد توجه قرار گرفته است. از این رو بند اقدام پیشگیرانه حذف شده است.

بر اساس استاندارد به هنگام بروزعدم انطباق سازمان باید نسبت به عدم انطباق عکس العمل(واکنش) نشان دهد و در صورت کاربرد:
1) جهت کنترل و اصلاح آن اقدام نماید.
2) به عواقب آن بپردازد.
ب. نیاز به اقدام جهت حذف علت (علل) عدم انطباق را به منظور اینکه آن عدم انطباق تکرار نشود و یا در جاي ديگر رخ ندهد. از طریق موارد زیر ارزیابی نماید:
1) بازنگری عدم انطباق
2) تعیین علل عدم انطباق
3) تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارند و یا ممکن است به طور بالقوه اتفاق بیفتند
ج) انجام هر اقدامی که نیاز باشد
د) بازنگری اثربخشی هر اقدام اصلاحی انجام شده
ه) بروز رساني ريسكها و فرصت هاي تعيين شده در هنگام طرحريزي، اگر لازم باشد
و) بوجود آوردن تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت در صورت نیاز
اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند.

برای مشاوره سیستم های مدیریتی ، مشاوره تولید ناب و …. با ما تماس بگیرید.

02177942240- 02177959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *