طراحی قطعات در تولید ناب و انبوه

طراحی قطعات در تولید ناب و انبوه

طراحی قطعات در تولید انبوه و ناب

الف: تولید انبوه 

گروه طراحی محصول، طرح کلی مدل جدید رامشخص می کند . 
مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می دهد. 
جزئیات محصول طراحی می شود . 
نقشه هاي مهندسی دقیق براي قطعه آماده می شود . 
موادي که باید از آن ساخته شود، به طور دقیق تعیین می گردد . 
سازنده این قطعات از طریق مناقصه مشخص می شوند . 
قیمت، شرایط تحویل و زمان قرارداد مشخص می شوند . 
طراحی قطعات در تولید انبوه و تولید ناب 

سیستم های مدیریتی و پیاده سازی آنها در سازمان کممک شایانی به تولیدات و روند پیشرفت سازمانها دارند در ذیل نمونه های از  ارائه خدمات مشاوره ایزو و سیستم های مدیریتی و کاربردی را نام میبریم .

مشاوره ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیستمشاوره ایزو 45001 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی.
توجه :
  رابطه تولید کننده با تامین کنندگان تكیه بر قیمت دارد.
رمز اصلی در بردن مناقصه براي تامین کنندگان، دادن یك قیمت پایین براي هر قطعه است.
تامین کنندگان در ابتدا سعی می کنند که قیمتی حتی پایین تر از بهاي تمام شده بدهند تامناقصه را ببرند.
بعد از آنكه تولید کننده به آنها وابسته شدند به دلایل مختلف و بنابر سنت تعدیل قیمت سالانه، که تورم کلی را مدنظر قرار می دهد قیمتها را
افزایشمی دهند .
طراحی قطعات در تولید انبوه و ناب

ب: تولید ناب

تامین کنندگان در این سیستم تولیدي به جاي قیمت بر اساس سابقه همكاري و تجربه گزینش می شود .
در این سیستم، ارتباط تامین کنندگان به صورت هرمی شكل است
تامین کنندگان رده اول پس از شروع روند طراحی دو تا سه سال پیش از تولید، هیاتی را که مهندسان طراح دائم نامیده می شوند، به گروه تكوین
درشرکت مونتاژ معرفی می کنند.
پساز طراحی، طراحی و مهندسی دقیق تر بخشهاي متفاوت به متخصصان مربوطه در شرکتهاي عرضه کننده ارجاع می شود. از این رو، کل مسئولیت طراحی و ساخت قطعات یكسازه به عهده تامین کننده رده اول است.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarcoشرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *