سي و پنجمين مجمع عمومي ISO

آقاي Joe Bhatia ، رئيس و مدير عامل مؤسسه ملي استاندارد آمريكا (ANSI) است كه از 29 تا 31 شهريور 1391برابر با 19 تا 21 سپتامبر سال 2012- ميزبان سي و پنجمين مجمع عمومي ISO درشهر سن ديگو، ايالات متحده آمريكا خواهد بود.

پيش از اين كه به سي و پنجمين مجمع عمومي ISO بپردازيم ، مي توانيد به طور خلاصه اهداف و مأموريت مؤسسه ملي استاندارد آمريكا(ANSI) را شرح دهيد؟

Joe Bhatia: به عنوان صداي استانداردهاي تشويقي  و سيستم انطباق ايالات متحده، مآموريت ما افزايش رقابت جهاني كسب و كار ايالات متحده وارتقا كيفيت زندگي در كشور از طريق ترويج ، تسهيل و اجماع نظردر استانداردهاي تشويقي و سيستمهاي ارزيابي انطباق و حفاظت از انسجام آنها در ايالات متحده امريكا است. اما بر خلاف بسياري از همتايان ما در كشورهاي ديگر، ANSI به تنهايي استانداردها را تدوين نمي كند. به عبارت ديگر، مؤسسه بر ابداع، ترويج و استفاده از دهها هزار استاندارد، دستورالعمل ها، و فعاليت هاي ارزيابي انطباق كه تقريبأ به طور مستقيم بر كسب و كار و مصرف كنندگان در هر صنعت و خط توليدي تاثيرمي گذارد، نظارت مي نمايد. ما از طريق استانداردسازي و تسهيل مشاركت بخشهاي خصوصي – دولتي براي يافتن راه حلها، فعاليت هايي را آغاز مي كنيم  كه به اولويت هاي ملي وجهاني مي پردازد. نيروي محرك خودروهاي برقي / الكترونيكي ، امنيت كشوري و نانوتكنولوژي صرفأ چند موضوعي است كه ANSI در حال حاضر از طريق فعاليتهاي هماهنگ در فعاليتهاي استانداردسازي به آنها مي پردازد.به عنوان عضو و يكي از اعضاي مؤسس ISO – و نيز عضو كميسيون بين المللي برق و الكترونيك (IEC) از طريق كميته ملي ايالات متحده آمريكا – ANSI همچنين به عنوان صداي ايالات متحده آمريكا ، استفاده از استانداردهاي جهاني و پشتيباني ازسياست هاي كشوروموقعيت هاي فني درعرصه بين المللي را ترويج مي كند.
ايالات متحده آمريكا به تدوين استانداردهاي مرتبط متعهد است و راهبرد استانداردايالات متحده اتخاذ يك رويكرد و سياست چند گزينه اي براي استانداردسازي است كه از آن پشتيباني مي نمايد. بسياري از سازمان هاي تدوين كننده استاندارد، در صحنه بين المللي عمل مي كنند. موضوع مهم آن است كه استانداردها مطابق با اصول موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت سازمان تجارت جهاني (WTO TBT) تدوين شوند- اقتصاد باز(openness) ، حفظ موازنه، اتفاق نظر و اقدامات قانوني  و تمام عوامل ديگر نشانه هايي از قوي ترين و موثرترين استانداردها و راه حل هاي انطباق هستند.

چه انگيزه اي باعث شد كه شما ايالات متحده آمريكا را به عنوان محل برگزاري مجمع عمومي ISO در سال 2012 پيشنهاد كنيد؟

Joe Bhatia : ANSI مفتخر است كه امسال ميزبان مجمع عمومي (GA) در سن ديه گو، كاليفرنيا باشد. ANSI از فعال ترين اعضاي ISO است زيرا مي دانيم كه استانداردها و انطباق براي حل چالش هاي فناوري فني، اقتصادي و اجتماعي بسيار مهم هستند كه همه ما درسراسر جهان با آن مواجه مي باشيم. ميزباني مجمع عمومي (GA) بر تعهد مجدد ايالات متحده به اهميت استانداردسازي بين المللي تأكيد دارد و موجب افزايش آگاهي از استانداردسازي بين المللي در دولت ايالات متحده و صنعت مي گردد و نيز به روح همكاري بين المللي كه جامعه استانداردسازي به آن سو رهنمون مي شود، كمك مي كند.اگر تنها يك عنصر كليدي منتهي به تدوين قوي ترين راه حل ها و استانداردها شود، آن مشاركت گسترده است. حضور بيش از 600 نماينده دعوت شده از 163 كشور عضو ISO و ساير سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، مطمئنأ مجمع عمومي امسال را به يك رويداد بسيار تعاملي متنوع با تمركز بر گفتگو و اقدامات عملي تبديل خواهد كرد. به عنوان ميزبان، انتظار داريم اين رويداد فرصتي براي نشان دادن تعهد ايالات متحده باشد و از استانداردهاي بين المللي به عنوان راه حل جهاني تجليل نماييم.

از ابتدا مؤسسه ملي استاندارد آمريكا (ANSI) رهبري بين المللي كميته فني مشترك ISO/IEC JTC 1، فناوري اطلاعات را به عهده داشته است. چرا ANSI زمان و تلاش زيادي را براي اين كار اختصاص داده است؟چه ارزش افزوده اي براي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات آمريكا(ICT  ) داشته است؟

Joe Bhatia :  از كامپيوتر و كارت هاي اعتباري گرفته تا امنيت اطلاعات، موضوعاتي كه در كميته فني استاندارد ISO/IEC JTC 1 مطرح مي شود بر همگان تاثير مي گذارد، فارغ از آنكه چه كشوري زادگاه آن باشد. در طول چند سال گذشته، ISO / IEC JTC 1 برخي  از موضوعات كليدي را معرفي نموده كه به اولويت هاي مهم در بازار جهاني، از جمله ابر محاسبات، شبكه هوشمند، صرفه جويي در انرژي و اثرات زيست محيطي پرداخته است. ISO / IEC JTC 1 همچنين برنامه هاي كاري موجود در زمينه هاي دسترسي، بيومتريك، هويت شخصي، و امنيت را گسترده است. فقط در سال گذشته، JTC 1 استاندارد جديدي با عنوان ISO / IEC 27035:2011، فن آوري اطلاعات – تكنيك هاي امنيتي – مديريت امنيت اطلاعات درحوادث، منتشر كرد كه رويكرد مديريت مخاطرات حفظ امنيت اطلاعات را براي استفاده سازمان هاي بزرگ و كوچك در سراسر جهان فراهم مي كند. درهرزمينه اي كه ISO / IEC JTC 1 در آن فعال است، نه تنها در صنايع و كشورهايمان، بلكه همچنين در سراسر بخش ها و مرزهاي ملي تاثير ژرفي بر شيوه اشتراك گذاري اطلاعات و ارتباطات مي گذارد. بنابراين ISO / IEC JTC 1 حقيقتأ بر تسهيل استانداردسازي در حوزه اطلاعات و فن آوري ارتباطات (ICT) تمركز نموده  تا در سطح جهان قابليت اجرايي داشته باشد و صرفأ تلاشي در راستاي منافع چند كشور يا صنعت نباشد. ANSI افتخار دارد كه از آغازتشكيل كميته فني به عنوان دبيرخانه ISO / IEC JTC 1 خدمت كرده است و به نقش كليدي خود در تدوين استانداردهاي بين المللي كه براي پويايي تمامي بازار جهاني حياتي است، ادامه دهد.

ISO Focus+:  ANSI همچنين مسئوليت دبيرخانه ISO / TC 242، مديريت انرژي [به طور مشترك با انجمن استانداردهاي فني برزيل (ABNT)] را به عهده دارد. استانداردهاي مديريت انرژي 50001 ISO توسط  اين كميته فني تدوين شده اند كه به نظر مي رسد به سرعت “برق و باد” در سرتاسر جهان تصويب شده اند. عكس العمل شما چيست و اين موفقيت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

Joe Bhatia : ANSI به عنوان دبيرخانه ISO / TC 242، مديريت انرژي، در كنار ABNT، به يك اندازه از موفقيت جهاني ISO 50001  خوشحال است. استفاده مؤثراز انرژي براي همگان ضروريست- از يك مصرف كننده خانگي گرفته تا مصرف كنندگان بزرگترو شركت هاي چند مليتي. با توجه به قيمتهاي سرسام آور انرژي و تقاضاي حفظ انرژي ازسوي دولت ها، شركت ها وهمچنين مصرف كنندگان، هيچگاه درخواستها از سازمانها جهت مديريت برعملكرد انرژي هرگز چنين شديد نبوده است.در حال حاضر شركت ها و سازمان ها در سراسر جهان مزاياي قابل توجهي از اجراي استاندارد ISO 50001 ، از جمله كاهش قابل توجه مصرف انرژي، ميزان انتشار كربن و هزينه هاي انرژي گزارش كرده اند. در حالي كه تك تك سازمان ها به تنهايي نمي توانند قيمت هاي انرژي، سياست هاي دولت و يا اقتصاد جهاني را كنترل كنند، اما به طور قابل ملاحظه اي مي توانند با استفاده از ISO 50001  ، مصرف انرژي را مديريت نمايند.ما مي دانيم كه استاندارد ISO 50001 ظرفيت اثرگذاري 60 درصد از تقاضاهاي انرژي جهان را در بر دارد. اين رقم بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده است و اين خبر خوبي براي كليه كساني است كه در موفقيت اين استاندارد سهيم بودند. در حالي كه شاخص هاي بسيار مثبت  اين استاندارد را در سراسر جهان مشاهده مي كنيم، هر چند ممكن است زمان دستيابي يك استاندارد به اين جايگاه رفيع اندكي طولاني باشد اما ما مشتاقانه در انتظارمشاهده تأثير كامل آن هستيم.

در طول هفته مجمع عمومي يك نشست آزاد درزمينه نوآوري و پايداري برگزار خواهد شد. انتظار داريد چه نتيجه اي از اين نشست بدست آيد؟

Joe Bhatia : استانداردها به عنوان مبناي فني بسياري از محصولات و خدمات، نقش مهمي در رفع موانع تجارت، اجراي موافقتنامه هاي تجارت آزاد و گسترش بازارهاي بين المللي كالا و خدمات ايفا مي كنند. اين موضوع به خصوص در فن آوريهاي برتر، صنايع “سبز” مانند هسته اي، باد، فن آوري هاي خورشيدي و شبكه هوشمند مصداق دارد. درحاليكه استانداردسازي سبب دستيابي به آينده اي ايمن، پاك و پايدار مي گردد، همچنين امكان دارد مسير اين پيشرفتها را تسريع نمايد و آنها را به دستاوردهاي ارزشمند در بازارهاي بين المللي تبديل كند. هدف اين جلسه آزاد به طور خاص انجام گفتگوهاي پويا توسط شركت كنندگان و بررسي شيوه هاي حمايتي استانداردهاي فعلي و آتي از انجام نوآوري و راهبردهاي پايداري سبز در حوزه هاي مختلف خواهد بود. از منظر نتايج حاصله مي توان انتظار داشت يك گزارش عملياتي كه حوزه هاي اصلي در آن طرح ريزي و استانداردسازي به عنوان اهرمي كه سبب تحريك نوآوري و رشد اقتصادي جهاني باشد، به دست آيد. ANSI درنظر دارد با همكاري دبيرخانه مركزي ISO نتايج جلسه را منتشر نمايد تا طيف گسترده تري از مخاطبان از آن بهره مند شوند.

اين نخستين باري نيست كه ايالات متحده آمريكا ميزباني مجمع عمومي ISO را بر عهده دارد. از آخرين باري كه اين مراسم درسال 1973 در واشنگتن برگزار گرديد چه چيزي تغيير كرده است؟

Joe Bhatia : فكر مي كنم صنعت استانداردسازي شاهد، تغييرات زيادي بود. ظهور فناوري اطلاعات مجموعه اي كاملا جديدي از نيازهاي كسب و كار را به ارمغان آورده كه بر استانداردهايي با روش هاي پيچيده تر تكيه دارد و در سال هاي اخير، شاهد تغيير روند تكامل استانداردها در پرداختن به مسائل گسترده و جهاني مانند انرژي، پايداري، حمل و نقل و امنيت سايبري بوده ايم. فرصت هاي بيشتري براي نوآوري و رشد اقتصادي در بخشهاي صنعت و توسعه، در حال افزايش است و استانداردها، كليدي براي كمك به ورود صنعت به اين فن آوري ها وارائه آنها به بازارهستند.علاوه بر اين، چشم انداز ISO گسترش بيشتري يافته است، با افزايش مشاركت كشورها در سراسر جهان فرصت هاي بيشماري براي به اشتراك گذاشتن دانش و هماهنگ سازي جهاني بدست مي آيد. هدف مشترك ANSI  و ISO كمك به كشورهاي در حال توسعه براي كسب منافع حاصل از استانداردهاي بين المللي است و اين جانب  مشتاقانه در انتظار استقبال از گروه هاي مختلف به سن ديگوهستم.

ANSI را در پنج سال آينده چگونه ارزيابي مي كنيد؟ مؤسسه چه دستورالعمل هاي جديدي را در نظر مي گيرد؟
Joe Bhatia : ANSI  ماموريت مهم و الزام آوربراي خدمات عمومي  بر عهده دارد. اين موسسه ود را وقف رشد ، ايجاد تغيير و بهبود مستمرمنافع عمومي نموده است. در سال هاي آينده، ماموريت اصلي اين موسسه تغيير نخواهد كرد و سياست ها و طرح هاي ما به نيازهاي مردم پاسخ خواهند داد. ANSI برادامه فعاليت هاي تجاري، پيشبرد حفاظت از محيط زيست، بهبود ايمني و بهداشت، ارتقا كيفيت، و كمك به بهبود زندگي و اقتصاد جهاني تمركز خواهد كرد.به عنوان نمونه در پنج سال آينده، توجه خاص ANSI برحوزه هايي خواهد بود كه بيشترين اثرات را بر جامعه دارد مانند مديريت انرژي- امنيت فناوري اطلاعات، ايمني مواد غذايي و ايمني زيست محيطي. با نگاهي به آينده، ANSI به همكاري با اعضا، سهامداران و شركاي منطقه اي و بين المللي خود ادامه خواهد داد و طرح هاي استراتژيكي كه تغيير مثبت و فرصت هايي براي رشد ايجاد مي كنند را دنبال مي كند. مجمع عمومي در سن ديگو قطعا گامي در اين راستا خواهد بود. اميدوارم كه شما به ما ملحق شويد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو