روش تحقيق در کنترل پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با روش تحقیق در کنترل پروژه ارائه شده است:
مدير پروژه فردي است كه مسئوليت اجراي پروژه محوله را در دو راستا يكي توجه داشتن به عوامل بيروني پروژه به معناي تكميل پروژه با در نظر گرفتن سه عامل زمان، هزينه و كيفيت توافق شده و ديگري پرداختن به عوامل دروني به مفهوم ايجاد انسجام و هماهنگي بين منابع و عوامل اجرايي پروژه، دريافت امكانات و بودجه، كنترل پيشرفت و صرف هزين هها و ساير موارد بر عهده دارد. در يك سطح بالاتر، رئيس واحد پژوهشي كه در زير مجموعه خود با مديران پروژه هاي متعدد مواجه است نيز با موضوعات و مسائل مشابهي از همين دست روبرو است.
در همين رابطه به منظور آشنا شدن با مشكلات هر زير مجموعه از يك واحد پژوهشي، مصاحبه هاي برنامه ريزي شده اي با مسئولين هر قسمت صورت گرفت كه طي آن ضمن آگاه شدن از روي هها و گردش عمليات جاري، ازيك سو نواقص و مشكلات و از سوي ديگر نيازها و پيشنهادها مكتوب گرديدند. در اين رابطه قسمتهاي رياست واحد پژوهشي، مديريت پژوهشي، مراكز پژوهشي، مديريت مالي، مديريت تداركات، برنام هريزي و كنترل پروژه، و كارفرما در دامنه تحقيق قرار گرفتند.

اهداف كلي

از طريق تحليل يافته ها و ساماندهي نتايج، اهداف كلي مندرج جهت دستيابي به يك طرح سيستم اطلاعات مديريت براي مديريت و كنترل پروژ هها در يك واحد پژوهشي تبيين گرديد.

– برخورداري از يك برنامه زمانبندي كامل در خصوص امور اجرايي پروژه، تخمين صحيح منابع مورد نياز، هزينه ها و بودج هبندي به گونه اي واقع بينانه و قابل اجراء
– حاكميت فضاي همكاري بين افراد گروه و ايجاد اعتقاد به توانمندي هاي هريك و لياقت مدير پروژه
– همسويي منابع پروژه با منافع گرو ههاي كاري و مجموعه واحد پژوهشي
– پشتيباني مناسب و به موقع قسمتهاي ستادي از سازمان پروژه
– برقراري نظم، رعايت قوانين و اعطاي حقوق حقه افراد
– دريافت حمايت كافي از سوي رياست مجموعه
– وجود نظام ارزيابي و كنترل بر پيشرفت امور و هدايت كلي مسير پروژه ها
– به حداقل رساندن مشغل ههاي جانبي و دغدغ ههاي مدير پروژه و همكاران
– فراهم شدن امكان نظارت بهتر و دقيقتر بر روند پيشرفت امور و جريان هزين هها
– تبادل اطلاعات مابين قسمتهاي مختلف واحد پژوهشي
– ايجاد انسجام بين قسمتهاي مختلف در راستاي تقويت بازوي مديريت كل مجموعه
– توليد گزارش هاي منظم و نوب هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف
– ايجاد اطمينان در كارفرما نسبت به سلامت روند پيشرفت امور پروژه هایش

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

Cropped Aryan Gostar Logo 1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *