راز تحولات سازمانی شرکت شما

راز تحولات سازمانی شرکت شماتحولات سازمانی عمدتاً از بالا به پایین و در زمینه هایی همچون استخدام كارشناسان یا بهره گیری از بهترین رویه های موجود در كسب وكار صورت می گیرد. معمولاً چنین روش هایی به عملكرد بالای سازمانی می انجامد. بااین همه، این تحولات مورد علاقه بسیاری از كاركنان نیستند. در هر سازمانی، افراد معدودی وجود دارند كه از روش های منحصر به فرد برای نگریستن به مسائلی استفاده می كنند كه حل آن ها غیر ممكن به نظر می رسد. اگر چه این عاملان تحول، كارشان را با افزارهای متعدد انجام می دهند و همانند همتایانشان به منابع یكسانی دسترسی دارند، اما آن ها راحل هایی را می بینند كه دیگران قادر به دیدن آن ها نیستند. آن ها در واقع سعی می كنند میان آن چه رخ می دهد و آن چه احتمالاً باید رخ دهد یك پل ارتبا طی بر قرار نمایند. به اعتقاد مؤلفان، این عوامل مثبت، كلید ایجاد تحول سازمانی بهتر هستند. شركت شما می تواند بهترین وگسترده ترین تحولات را بر اساس شش مر حله انجام دهد.

▪ مرحله۱) تشكیل گروه، اعضای گروه در فرآیند تكامل ساختار خودشان مشاركت می نمایند.

▪ مرحله۲) تجدید ساختار، : بر مبنای حقایق،افراد با روش هایی نو برای حل مسائل تلاش می نمایند كه این ▪ مسئله باعث می شود ذهن آنها باز شده و احتمالاتی جدید مطرح شوند.

▪ مرحله۳) تضمین یادگیری، باید محیطی ایجاد شود كه از عقاید نوآورانه و ابتكارات جدید حمایت كند.

▪ مرحله۴) تعیین مسئله، گروه با مرور واقعیت های ناخوشایند صورت مسئله را تدوین می كند.

▪ مرحله۵) دستیابی به تأیید اجتماعی، گروه به سراغ یك نمونه بزرگ تر از راه حل هایی می رود كه در موقعیت های مشابه كارایی خود را ثابت كرده اند.

▪ مرحله۶) مصونیت در برابر واكنشی تدافعی، راه حل های مورد نظر گروه به گونه ای مطرح می شوند كه پذیرش عمومی را به دنبال داشته باشند. در تمام این مراحل، رهبر باید به درستی نقش خود را به عنوان تسهیل كننده امور ایفا نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو