لوگو

دلایل شکست پروژه:

  1. منابع ناکافی (Insufficient resource)
  2. مهلت های غیرممکن (Impossible deadlines)
  3. ارتباطات ضعیف (Poor communication)
  4. عدم تمرکز (Lack of Focus)
  5. دلگرمی ضعیف (Low morale)
  6. پشتیبانی ناکافی (Insufficient Support)
  7. خزش محدوده پروژه (Scope creep)
  8. چارچوب زمانی طولانی (Lengthy timeframes)
  9. نبود ابزار مناسب (Lake of tools)
  10. عدم مشارکت مشتری (Customer involvement)
1.منابع ناکافی:

مدیر پروژه گاهی در شروع پروژه منابع و بودجه ناکافی به پروژه اختصاص می دهد. او باید میزان منابع و بودجه ای که نیاز دارد و در اختیار ندارد به سرمایه گذار فورا اطلاع دهد.

2.مهلت های غیر ممکن:

در برخی موارد مهلت های پروژه دستیافتنی نیستند. مدیر پروژه باید این مومضوع را با حامی پروژه مطرح کرده و وی را توجیه نماید.

3.ارتباطات ضعیف:

مدیر پروژه در تشریح وضعیت پروژه به اعضای پروژه و حامی پروژه ناموفق است و همه فکر می کنند پروژه به خوبی در حال پیشرفت است. او باید بی درنگ و از همان ابتدای پروژه کلیه لغزش ها را گزارش دهد. در این صورت به ذینفعان فرصتی داده می شود که به مدیر پروژه بتوانند کمک کنند.

4.عدم تمرکز:

هر یک از اعضا باید هدف مشخصی و مهلتی برای انجام کارهایشان داشته باشند. مدیر پروژه نیز باید میزان پیشرفت کارهای محوله به آن ها را در هر مرحله از پروژه پایش و اندازه گیری نماید.

5.دلگرمی ضعیف:

هنگامی که مدیر پروژه از گروه رعایت چارچوب های زمانی را انتظار دارد، باید انگیزه کافی برای پیشرفت پروژه را نیز براورده سازد. علاوه بر این مدیر پروژه نیز می بایست به خود انگیزه و رحیه دهد تا بتواند به سایر اعضا نیز دلگرمی بخشد.

6.پشتیبانی ناکافی:

معمولا مدیر پروژه از حمایت ناکافی حامی پروژه برخوردار است. در این موارد او باید موضوع را با حامی پروژه در میان گذارد و هر آنچه که نیاز است را به او یاداوری کند.

7.خزش محدوده پروژه:

گستره کاری پروژه معمولا تغییر می کند بطوری که مدیر پروژه نمی تواند با انتظارات ثابتی رو به رو باشد؛ گستره کاری باید بطور شفاف تعریف و طی فرایند مشخصی تأیید شود.

8.چارچوب زمانی طولانی:

هرگاه نیازمندی های مشتری زمانبندی پروژه را تغییر دهد، مدیر پروژه باید پروژه را به پروژه های کوچک تقسیم نماید.

9.نبود ابزار مناسب:

استفاده از ابزارهای با کیفیت خوب مانند الگوها، فرایندها و یک روش شناسی برای پروژه، سبب موفقیت پروژه خواهد بود.

10.عدم مشارکت مشتری:

مدیر پروژه باید مشارکت مشتری را حین اجرای پروژه به منظور حصول اطمینان از اینکه نیازهایش تامین می شود جلب نماید.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *