دام های مهم در مسیر برنامه ریزی:

دام های مهم در مسیر برنامه ریزی: در مسیر برنامه ریزی موفق دام های وجود دارد که اگر برنامه ریزان دقت نکنند گرفتار آنها خواهند شد به طوری که ممکن است برنامه هایشان به شکست بینجامد .

برخی از مهم ترین دام های مذکور عبارتند از:

1-تفویض کردن وظیفه برنامه ریزی توسط مدیریت عالی به دیگران به گونه ای که دیگر مدیریت عالی به طور مستقیم درگیر برنامه ریزی نباشد .

2-درگیر شدن مدیریت عالی در مسائل جاری به طوری که وقت کافی برای برنامه ریزی در سازمان را نداشته یاشد و برنامه ریزی به مثابه یک وظیفه بی ارزش و فاقد اعتبار به سطوح پایین واگذار گردد.

3-کوتاهی در امرتدوبن و تعربف اهداف به منزله ی مبنای تنظیم برنامه های بلند مدت . 

4-کوتاهی در امر درگیر ساختن مدیران اجرایی مهم در فراگرد برنامه ریزی 

5-عدم استفاده از برنامه ها بع مثابه معیار واقعی ارزیابی عملکرد مدیران 

6-کوتاهی در امر ایجاد و تقویت جو موافق و حامی برنامه ریزی

7-مجزا پنداشتن فراگرد برنامه ریزی جامع از سایر جنبه های فراگرد مدیریت 

8-استفاده از طرح ها و برنامه های انعطاف ناپذیر و پیچیده ای که مانع نوآوری در سازمان می گردد.

9-عدم بازنگری و ارزیابی نکردن برنامه های بلند مدت روسای بخش ها و واحد ها توسط مدیریت عالی 

10-تمایل مدیریت عالی به اخذ تصمیم بر مبنای احساسات و بینش خود هرچند که این تصمیم ها با برنامه های رسمی سازمان در تضاد باشند . 

جهت ایجاد برنامه ریزی صحیح و اجرای سیستم درست در سازمان ها از مشاوره ایزو و سیستم های مدیریتی بهره مند شوید .

مشاوره ایزو 13485 از جمله سیستم های مدیریتی در صنعت تجهیزات پزشکی میباشد .

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *