توصیه رئیس منابع انسانی گوگل برای ترفیع گرفتن 

توصیه رئیس منابع انسانی گوگل برای ترفیع گرفتن  را در متن زیر مطالعه بفرمایید:

مشکلات رئيس خود را حل کنيد

♦ بزرگ ترين مشکلات رئيستان را شناسايی و آنها را حل کنيد. اين به نظر بديهی می رسد، اما بايد از خودتان بپرسيد امروز برای حل بزرگ ترين مشکل رئيستان چه کاری انجام داده ايد؟من در اولين ملاقات رو در رو با مديرعامل گوگل يعنی اريک اشميت، از برنامه هايی برای او گفتم که می توانستيم با به کارگيری آنها موقعيت های شغلی خود را بهتر مديريت کنيم و به رشد رهبران ارشد شرکت کمک کنيم، اما اريک به ديدگاه استراتژيک من چندان علاقه ای نشان نداد چون دغدغه های مهم تری داشت.

کيفيت  قربانی کميت

♦ گوگل از حدود سه هزار نفر در سال ، 2004 در سال 2005به حدود 5700نفر رسيده بود، اريک به خوبی می دانست که ظرف سال آينده اش نيز همين اتفاق می افتد و به مرز 10700 نفر خواهيم رسيد، ما از استخدام حدود 50نفر به چيزی حدود 100نفر در هفته رسيديم؛ بدون آنکه کيفيت را قربانی کميت کنيم، اين بزرگ ترين چالش نيروی انسانی بود که داشتيم.

مشکل گوگل

♦ من مرتکب اشتباه ناشيانه ای شده بودم. پيش از آنکه تيم من در گوگل بتواند به ايده های بلندپروازانه ی خود بپردازد، بايد مهم ترين مشکل گوگل را حل می کرد. من ياد گرفتم برای اينکه بتوانم روی مسائل جالب و آينده نگرانه کار کنم، بايد ابتدا اعتماد سازمان را به خودم جلب کنم.

سه حرکت جلوتر فکر کنيد

♦ هيچ يک از ما نمی دانيم 10 ،5يا 20سال ديگر به چه شغلی مشغول هستيم. بنابراين بايد مهارت هايی در خود پرورش دهيم که بتواند ما را نه تنها برای ترفيع به اين شغل به خصوص، بلکه برای شغل های بعدی نيز به گزينه ی مناسبی تبديل کند. از زمانی که در شغل فعلی تان داريد به عنوان دوره ی آموزشی شغل بعدی تان بهره بگيريد؛ به ويژه اگر از موقعيت خود راضی نيستيد.

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
به بيان ديگر

♦ هر روز بايد فرصت های بيشتری برای آينده ی خود خلق کنيد، اغلب ما احتمالاً حد اقل 40 سال کار خواهيم کرد، لازم نيست در تمام اين مدت فقط در جهت موقعيت فعلی تان حرکت کنيد، برای امتحان کردن مسير های جانبی و سرمايه گذاری روی خودتان وقت بگذاريد.

اطمينان حاصل کنيد

♦ به علاوه، وقتی پای رقابت برای شغل بعدی تان به ميان می آيد، بهره مندی از شرح حالی متفاوت می تواند باعث به چشم آمدن شما شود، اگر گارسون هستيد ) خود من زمانی بودم( اما دوست داريد زمانی رستوران خودتان را داشته باشيد، اطمينان حاصل کنيد بخشی از زمان خود را پشت دخل و يا حتی در آشپزخانه می گذرانيد.

مدل استخدامی غير متعارف

ما در گوگل با به کارگيری يک مدل استخدامی غير متعارف، تيم نيروی انسانی متفاوتی ايجاد کرده ايم، استخدام های ما برای بخش نيروی انسانی، از ميان کسانی که سابقه ی کار در منايع انسانی را دارند، هيچ گاه بيشتر از يک سوم نمی شود.

مشاوره EFQM با آریان گستر
يک سوم ديگر

از استخدام های ما نيز از ميان مشاوران جذب می شوند، و يک سوم آخر نيز انتخاب هايی با مدرک فوق ليسانس به بالا در يکی از حوزه های تحليلی خواهد بود؛ از روانشناسی سازمانی گرفته تا فيزيک.

مدل سه بخشی

♦ ما با به کارگيری اين مدل سه بخشی، طيف گسترده ای از قابليت ها را جذب می کنيم:کسانی که سابقه ی منابع انسانی دارند در مورد شناسايی و تأثيرگذاری بر الگوهای رفتاری افراد و سازمان ها به ما ياد می دهند، مشاوران درک ما از کسب و کار و سطح حل مسئله ی ما را بهبود می بخشند، و نيروهای تحليلی نيز کيفيت هر آنچه که انجام می دهيم را بالا می برند،از قدم گذاشتن در مسير های جايگزين به جای حرکت در مسير متعارف نترسيد. با اين کار بيشتر به چشم خواهيد آمد و گزينه های بهتری خواهيد داشت.

 

لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
توصیه رئیس منابع انسانی گوگل برای ترفیع گرفتن
Description
مدل سه بخشی ♦ ما با به کارگيری اين مدل سه بخشی، طيف گسترده ای از قابليت ها را جذب می کنيم:کسانی که سابقه ی منابع انسانی دارند در مورد شناسايی و تأثيرگذاری بر الگوهای رفتاری افراد و سازمان ها به ما ياد می دهند، مشاوران درک ما از کسب و کار و سطح حل مسئله ی ما را بهبود می بخشند، و نيروهای تحليلی نيز کيفيت هر آنچه که انجام می دهيم را بالا می برند،از قدم گذاشتن در مسير های جايگزين به جای حرکت در مسير متعارف نترسيد. با اين کار بيشتر به چشم خواهيد آمد و گزينه های بهتری خواهيد داشت.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *