تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای ايجاد دامنه کاربرد خود، تعیین نماید.

در هنگام تعیین دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 

الف) مسائل داخلی وخارجی ارجاع شده در بند 4-1؛

ب) الزامات طرف های ذینفع مربوطه ارجاع شده در بند 4-2؛

ج) محصولات و خدمات سازمان

 

سازمان بايد تمام الزامات اين استاندارد بين المللي را اگر در دامنه كاربرد تعيين شده سيستم مديريت كيفيت ، قابل كاربرد هستند، بكار گيرد.

دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت سازمان بايد در دسترس بوده و به صورت يك اطلاعات مدون نگهداري شود. دامنه ي كاربرد بايد انواع محصولات و خدمات تحت پوشش را جزء به جزء شرح دهد، و دلايل توجيهي را براي هر يك از الزامات اين استاندارد بين المللي كه سازمان براي دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت خود، غيركاربردي تعريف كرده است، فراهم نمايد.

انطباق با اين استاندارد بين المللي ممكن است فقط وقتي پذيرفته شود كه هر كدام از الزامات تعيين شده به عنوان غيرقابل كاربرد، در توانايي يا مسئوليت سازمان براي اطمينان از انطباق محصولات و خدمات و افزايش رضايتمندي مشتري تاثيري نداشته باشد.

برای مشاور ایزو خصوصا ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید

02177942240،02177959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *