برای یادگیری پیشگامی مدیران ضروری است

هر كاری به افراد پیشگام نیاز دارد. وقتی یك نفر جسارت به خرج دهد پیشقدم شود، بقیه هم راه او را دنبال می كنند و به مرور زمان، تعداد داوطلبان زیاد خواهد شد.

در عصر حاضر و به دلیل ارتباط تنگاتنگ كشورها با یكدیگر، افراد تحصیلكرده و مدیران لازم است به چند زبان تسلط داشته باشند. دانستن دو یا چند زبان متداول، دامنه فعالیت افراد را وسیع تر می كند و امكان استفاده از اطلاعات و منابع علمی، تجاری و صنعتی سایر كشورها را آسان می سازد. دانستن زبان خارجی، نسبت به كسانی كه غیر از زبان مادری چیز دیگری نمی دانند، تفوق و برتری است. از قدیم نیز گفته اند یك نفر كه دو زبان را بلد باشد، معادل دو نفر است و اگر سه زبان بداند، معادل سه نفر خواهد بود و در واقع، هر زبان افق جدیدی، پیش روی ماست.

این كه یادگیری كدام زبانها باید مدنظر افراد باشد، مطرح نیست. همه زبانها به نوبه خود با اهمیت هستند. زبان ابزار گفت وگو و ارتباط مردم زمان حال با گذشته و ارتباط آیندگان با زمان حال است. كیفیت كاربردی زبان ملی و رسمی، مستمراً باید اصلاح و غنی تر شود. از سویی، مبارزه منفی و مخالفت با یادگیری زبان دوم، اصلاً یك حركت ملی گرایانه یا عمل قهرمانانه تلقی نمی شود. هرگونه ترسی از فراگیری یك یا چند زبان خارجی، بی معناست. دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای عدم فراگیری و یا ضعف در یادگیری زبان دوم وجود ندارد. آنچه لازم است، یك اراده و تصمیم؛ و ممارست در یادگیری و استفاده از زبان دوم در حد متعارف در داخل محیط های كار و زندگی؛ و مدرسه و دانشگاه است. مخالفت با یادگیری زبانهای خارجی، در واقع ناشی از تنبلی و ضعف شخصی است و این امر ترس و ضعف درونی افراد را بیان می كند. البته مسأله این كه یادگیری زبان های غیرمادری، در چه سنینی، در چه پایه ای از تحصیل و چگونه محقق شود، باید توسط كارشناسان مجرب و متخصصان یاددهی- یادگیری و روانشناسان تعیین گردد.

برای یافتن معانی درست و حقایق پشت پرده و برای درك صحیح، تصمیم گیری مناسب و ایجاد پویایی در دنیای امروزی، باید پرده ها را كنار زد؛ به ماورای ابرهای تیره رفت، به حیله ها، فریب ها و ترفندها آگاهی یافت؛ تحریف ها را شناخت و تفسیرهای نابه جا را فهمید و گام برداشتن در این راه بدون شك یك مبارزه است و در این مسیر بی شك یادگیری، مسأله مهمی است.

یادگیری مدیران، تنها به توسعه زبان های خارجی، تكنیك های مدیریتی، یافتن معانی درست و حقایق مورد نیاز و… محدود نمی شود؛ مدیران مجبورند در هر زمینه ای كه ضرورت آموزش آنها جدی گرفته شده است، همواره جزو اولین ها باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو