اقدامات پيشگيرانه

اقدامات پيشگيرانه

اقدامات پيشگيرانه در سيستم مديريت کیفیت مي تواند از طريق منابع اطلاعاتي مختلف كه نشان دهنده علل بالقوه عدم انطباقها مي باشند تعريف و پيگيري گردد. اين منابع اطلاعاتي عمدتا از ورودي هاي تعريف شده مطابق بندهاي جدول صفحه قبل و يا از گزارشات تحليلي و آماري ارائه شده از طرف مديران مياني و يا اجرايي به مديريت ارشد ،‌اقتباس مي شود.

منابع اطلاعاتي مذكور شامل گزارشات تحليلي و آماري بدست آمده از عمليات اجرايي موثر بر كيفيت مانند نتايج مميزيها، سوابق سيستم ،‌نظرات مشتريان ، عدم انطباق محصولات ، و ، نتايج  پايش و اندازه گيري و ارزيابي عملكرد سيستم و … مي باشد .

از آنجائيكه تعريف اقدامات پيشگيرانه نياز به بررسي كارشناسي دقيق و همه جانبه دارد، نماينده مديريت در صورت امكان موظف است تعريف اين اقدامات را به كميته بررسي ارجاع داده و كميته ضمن تعريف اقدام لازم ،‌مجري و مهلت آن را تعيين نمايد.

در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحي يا پيشگيرانه تعريف شده توسط مجري ،‌مهلت مجدد توسط نماينده مديريت به آن اختصاص داده مي شود و در صورت عدم انجام مجدد اقدام ، نماينده مديريت طي نامه اي اين موضوع را به مديريت عامل گزارش مي دهد و ادامه فعاليت مطابق با دستورات ايشان پيگيري مي شود.

 بررسي درخواست و تعيين اقدامات لازم

نماينده مديريت جهت بررسي علل عدم‌انطباق احتمالي در مورد عدم انطباقهاي سيستمي  درخواست را پس از ثبت شماره ترتيب با مشورت كاركنان ذيربط ودرصورت نياز با مشاورين مورد رسيدگي قرار میدهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو