لوگو

استراتژی های کوچک سازی:

متن زیر اطلاعاتی را در مورد استراتژی های کوچک سازی ارائه می نماید.

سه استراتژی متداول مربوط به کوچک سازی به شرح زیر است:

استراتژی کاهش نیروی انسانی: این استراتژی غالبا اولین انتخاب سازمان هایی است که اقدام به کوجک سازی می کنند. راه حل کوتاه مدتی با اثر فوری و سریع تلقی می شود و شامل انتقال کارکنان، بازنشستگی، بازخرید، برکناری موقت از کار و ترغیب کارکنان به خروج از سازمان است.

ایراد این استراتژی در آن است که معادل با انداختن یک نارنجک در جای شلوغ در حالیکه در بسته می شود و ما انتظار داریم درصد معینی از افراد را از بین ببرد، قلمداد می گردد. بنابراین پیش بینی دقیق اینکه چه کسی از بین می رود و چه کسی باقی می ماند، دشوار است.

در نتیجه استرس و عدم اطمینانی که این نوع کوچک سازی ایجاد می کند، ممکن است تأثیری منفی بر کارکنان گذاشته و کارکنان ممکن است از طریق کاهش تعهدسازمانی، درگیری کمتر شغلی، و تلاش کاری کمتر، واکنش نشان دهد.

استراتژی طراحی مجدد کار: هدف این استراتژی کاهش حجم کار به جای کاهش تعداد کارکنان یا علاوه بر آن است.

از آنجایی که پیاده سازی این استراتژی دشوار است یک استراتژی میان مدت تلقی می شود و با حذف تدریجی و باز تعریف وظایف، ادغام واحدها و کاهش ساعات کار هفتگی به اجرا درمی آید.

استراتژی نظام مند: هدف اصلی در این استراتژی آن است که در آینده کاهش نیروی انسانی به شکل مستمر و تکراری نخواهد بود. استراتژی های نظام مند، نه تنها بر تغییر اندازه نیروی کار، بلکه به طور وسیع تر بر تغییر فرهنگ، نگرش و ارزش ها تمرکز دارد.

این سه استراتژی الزاما مستقل از یکدیگر نیستند؛ ولیکن از نظر برخی صاحبنظران بهتر است اکثر سازمان هایی که اقدام به کوچک سازی می کنند به جای استفاده از گزینه های مختلف، یک استراتژی را مورد استفاده قرار دهند.

 

برای مشاور ایزو  و مشاوره مدیریت منابع انسانی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *