برای مصاحبه این 20 مورد را به یاد داشته باشید

برای مصاحبه این 20 مورد را به یاد داشته باشید برای مصاحبه این 20 مورد را به یاد داشته باشید و موارد زیر را مطالعه بفرمایید:     فهرستی از همه وظایف مهم و چیزهایی که در موقعیت پیشین مسئول آن بودید را داشته باشید،دانش خود را از تاریخ و …

اشتباهات فاحش در مصاحبه استخدامی

اشتباهات فاحش در مصاحبه استخدامی       میانگین زمان یک مصاحبه استخدامی حدود 40 دقیقه است، اما 33 درصد از 2000 مدیر شرکت‌کننده در یک نظرسنجی اظهار کردند که آنان در 90 ثانیه اول مصاحبه خواهند فهمید که آیا داوطلب را استخدام می‌کنند یا خیر. در همان نظرسنجی، مدیران …

استخدام افراد عالی را یاد بگیرید

استخدام افراد عالی را یاد بگیرید     جذب افراد -جذب افراد خوب و حفظ آنها در سازمان یک مهارت اساسی در کار است. شاید هم بتوان گفت مهمترین مهارت مدیریتی است. -خبر خوب اینکه خوشبختانه این مهارت هم مانند هر مهارت دیگری در دنیای کسب و کار قابل یادگیری …

تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی

تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی       میانگین زمان یک مصاحبه استخدامی حدود 40 دقیقه است، اما 33 درصد از 2000 مدیر شرکت‌کننده در یک نظرسنجی اظهار کردند که آنان در 90 ثانیه اول مصاحبه خواهند فهمید که آیا داوطلب را استخدام می‌کنند یا خیر⁉️ در همان نظرسنجی، …

نمرات مصاحبه های شغلی و اعتبار آن را تحت تأثیر قرار میدهد؟

چگونه تظاهر و وانمودکردن، نمرات مصاحبه های شغلی و اعتبار آن را تحت تأثیر قرار میدهد؟ نمرات مصاحبه های شغلی و اعتبار آن را تحت تأثیر قرار میدهد؟در متن زیر دنبال کنید:     مدل‌های رایج حول موضوع تقلب (تظاهر) در مصاحبه، از مناظر مختلف به این موضوع پرداخته‌اند؛ از …