۱۰ باور غلط عوامل تاثیرگذار در نابهنجاری ‌های روانی

۱۰ باور غلط عوامل تاثیرگذار در نابهنجاری ‌های روانی       از دیدگاه “آلبرت الیس” ۱. ما باید حتمن تأیید و محبت دیگران را جلب کنیم. ۲. همیشه باید ثابت کنیم که آدمی با کفایت، شایسته و موفق هستیم. ۳. وقتی مردم رفتارهای ناآگاهانه دارند، باید آن‌ها را سرزنش …