8 نکته کلیدی GMP قسمت دوم

8 نکته کلیدی GMP ادامه مقاله 8 نکته کلیدی GMP قسمت دوم : 2-شرایط و نحوه ی تمیز کردن سطوح در تماس با مواد غذایی سطوح در تماس با مواد غذایی مثل ظروف و میزها باید تمیز و بهداشتی باشند این سطوح باید از مواد مناسبی ساخته شده و واجد …

8 نکته کلیدی GMP قسمت اول

8 نکته کلیدی GMP در این مقاله قصد داریم 8 نکته کلیدی GMP را بیان کنیم که در هر قسمت یه نکته را عنوان و درباره آن توضیح خواهیم داد . پیشنهاد میکنیم سازمان ها برای استقرار این سیستم و مشاوره GMP  از شرکت های مشاور ایزو کمک بگیرند که در …