ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد ♦ اگر در شرکتی مدیران اعتقادی به “#عملکرد ” نداشته باشنند، تلاش برای اجرای فرآیند مدیریت عملکرد بی فایده است. ♦ اگر در شرکتی شاخص پاداش، ارتقاء و انتصاب ” چشم” باشد، مدیریت عملکرد در حد یک دستورالعمل است. ♦ شرکت هایی هستند که فرآیند ارزیابی عملکرد دارند …

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد متن زیر مطالبی را در مورد ارزیابی عملکرد ارائه می نماید: عملکرد ضعیف ♦ حفظ و بکارگیری افرادی که عملکرد ضعیفی دارند، مجازات افرادی محسوب می‌شود که عملکرد عالی و درخشان دارند. ♦ افرادی که عملکرد عالی و درخشان دارند وقتی که ببینند تفاوتی در ارائه‌ی عملکرد قوی …

عملکرد،اهداف و استاندارد ها

عملکرد،اهداف و استاندارد ها عملکرد،اهداف و استاندارد ها :مقایسه عملکرد ها با اهداف و استاندارد ها  معمولا برای مقایسه عملکرد ها و نتایج عملیات انجام شده با اهداف و معیار های تعیین شده از روش های آماری و شاخصهای کمی نظیر میزان درآمد وضعیت هزینهه ، نرخ تولید و روند …

روش های ارزیابی عملکرد

روش های متداول ارزیابی عملکرد روش های متداول ارزیابی در سیر تاریخی خود از روش های ساده ذهنی آغاز و به روش های نسبتا دقیق تر رسیده است.با این وجود هنوز دست بشر به ابزاری که بتواند با دقت کافی به چنین امری مبادرت نماید نرسیده است . در عین …

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد مقاله زیر در ارتباط با انواع خطاها در ارزیابی عملکرد توضیحاتی را ارائه میدهد. ۱ – خطای سختگیری، محافظه کاری و تساهل یا تسامح: در امتیازدهی به کارکنان امتیازات خیلی بالا، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم. ۲ – خطای هاله‌ای یک خصوصیت در کارکنان، ادراک فرد …

افت عملکرد کارکنان سازمان

افت عملکرد کارکنان سازمان افت عملکرد کارکنان سازمان را در متن می توانید دنبال کنید: قسمت اول اینکه گاهی بازدهی‌تان کم شود طبیعی است. همه ما هر از گاهی عملکردمان به مدت چند ماه یا حتی یک سال افت می‌کند. در این مواقع نباید منتظر گزارش ارزیابی عملکرد که معمولاً …

ارزیابی عملکرد طرح

ارزیابی عملکرد طرح ارزیابی عملکرد طرح را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     سازمان زنده و فعال تعدل و توازن مطلق در یک سازمان فقط در روی نمودار سازمانی وجود دارد،یک سازمان زنده و فعال همیشه در یک گوشه در حال رشد و توسعه است و در گوشه دیگر …

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     ارزیابی نتایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزیابی برنامه های کارآموزی کارکنان است،زیرا آثار ملموس کار مدیران در کوتاه مدت …

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید     ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی است که می توان گفت جزو چالشی ترین و سخت ترین تکنیک های مدیریتی هم هست سازمانهای زیادی سالهاست درگیر این ابزار هستند و هر روز بارها و بارها برای نوع ارزیابی که …

تعریف ارزیابی عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد بررسی ارزیابی عملکرد یکی از تعاریف شناخته شده و معمول که در کتب مدیریت منابع انسانی از ارزیابی عملکرد یا ارزیابی نحوه انجام کار کارکنان شده به قرار زیر است. در رابطه با کارکنان (ارزیابی عملکرد کارکنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در …