ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک       چون در روش های تجزیه ای بهبود اندکی بوحود آمده و در غالب اوقات بررسی نتایج حاصل از این آنالیز ها پیچیده است،نزدیک شدن به ریسک صفر واقع گرایانه نیست،در این مواقع استفاده از روش های ارزیابی ریسک ضروری است،در ارزیابی ریسک غالبا فرمول پایین …

مدیریت ریسک و فرصت ها ایزو 9001:2015

گامهای اجرایی ایزو 9001:2015 مدیریت ریسک و فرصت ها در سیستمهای مدیریتی:   همانطور که میدانید مدیریت ریسک و فرصتها  به عنوان یکی از شاهرگهای اساسی استقرار سیستمهای مدیریتی نوین و و با نگارش جدید می باشد. مدیریت ریسک و فرصت به خودی خود سازمانها را در رسیدن به هدف …

موضوعات مهم ایمنی و بهداشت در پروژه های نوسازی

سطح بالای ایمنی و بهداشت در کارگاه های نوسازی شامل فعالیت های تخریب می تواند به فاکتورهای کلیدی نسبت داده شود. این فاکتورها مربوط به فاز طراحی پروژه های نوسازی بعلاوه فاز اجرا و شامل کارفرما و پیمانکار می باشد. کارفرما بیشتر در فاز طراحی درگیر بوده بنابراین نظارت وی …