SA8000

SA8000

استاندارد SA8000- ایزو مسوولیت پذیری اجتماعی
در دهه های اخیر ، جوامع ومشتریان به صورت فزاینده خواستار محصولات وخدماتی میباشند که دارای کیفت بالاتر بوده وبه محیط زیست آسیب نرساند.امروزه،انتظارات مشتریان فراتر رفته واز شرکتها وتولید کننده گان م خواهند که در برابر جامعه مسئولیت پذیر بوده وبه سیاست های اخلاقی وانسانی در محیط کار متعهد باشد.
این استاندارد توسط سازمان بین المللی پاسخگویی اجتماعی (International Social Accountability) در سال 1988 تهیه ومنتشر شد.ماموریت SAI فراهم اوری تحلیا های دقیق ومستقل برای ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان ها وارتقای توانمندی وتعالی سازمان ها در این ارتباط میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *