لوگو

چهار روش برای افزایش ارتباطات بهره‌ور وجود دارد:

۱-سهیم کردن افراد در اطلاعات: سهیم کردن افراد در اطلاعات موضوع قدرت بخشیدن به افراد در سازمان را به واقعیت نزدیک کرده، به حل مسئله و افزایش سرعت آن و به رضایت درونی افراد کمک می‌کند.

۲- ارتباطات روشن: برای اینکه ارتباطات بهره‌ور گردد باید روشن و واضح باشد، بنابراین استفاده از پیام‌های ساده و مستقیم و بازخور و پیوند مضامین مورد انتقال با اهداف سازمان موجب می‌گردد که پیوستگی و استمرار مضامین انتقالی و معنی آن بهتر مشخص گردد.

۳-گوش دادن موثر یکی از مهارت‌های موثر در ارتباطات بهره‌ور است، مدیران سازمان‌های نوآور از طریق گوش دادن موثر می‌توانند افراد با ایده‌های جدید در سازمان را بیابند، از فرصت‌های خارج سازمان آگاه شوند و با اطلاعات به دست آمده از کانال‌های مختلف ، بحث ارتباطات اهداف سازمان را مورد جرح تعدیل قرار دهند.

۴-برقراری ارتباطات از طریق انجام کار : موقعی ارتباطات بهره ور می شود که منبع فرستنده و پیام ، اعتبار خود را از عمل به آنچه می گوید بدست آورده باشد .بنابراین اگر مدیری در جلسات مختلف به اهمیت ارائه ایده های نو بپردازد ولی در عمل به افراد اجازه ریسک و نوآوری را ندهد ، چنین ارتباطاتی به علت از دست دادن اعتبار فرستنده ، ماهیت نفوذی خود را از دست می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *