چطور مانع خستگی شغلی شویم و در محل کار شادتر باشیم؟

Summary
Article Name
چطور مانع خستگی شغلی شویم و در محل کار شادتر باشیم؟
Description
اگر مدیر یک شرکت هستید، به تیم کاری برای دست یابی به اهداف پاداش بدهید. برای استراحت کارمندان برنامه ریزی کنید و به هر کارمند وظیفه‌ای محول کنید که هم راستا با تخصص اوست؛ باید بتوانید اعضای تیم را به ارتباط با یکدیگر تشویق کنید اگر در تیم مدیریتی نیستید، باز هم می توانید راهی برای بهبود ارتباطات خود پیدا کنید. یک شبکه‌ی ارتباطات حرفه‌ای در اطراف خود تشکیل دهید.
Author
Publisher Name
آریان گستر
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو