پیش گفتار ایزو 9001

پیش گفتار ایزو 9001

پیش گفتار ایزو 9001

ISO (سازمان استانداردسازی بین المللی) عبارت است از یک فدراسیون جهانی از سازمان های استانداردهای ملی (ارگانهای عضو ISO). امر تهیه استانداردهای بین المللی معمولا توسط کمیته های فنی ISO انجام می گیرد. هر کدام از اعضا که تمایلی به موضوع خاصی داشته باشد که برای این موضوع کمیته فنی تشکیل شده است، حق خواهد داشت که نماینده ای در آن کمیته داشته باشد. سازمان های بین المللی، اعم از دولتی و غیر دولتی که با ISO مرتبط هستند نیز در این کار مشارکت می کنند. ISO در تمامی موضوعات مربوط به استانداردسازی الکترونیکی، همکاری نزدیکی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال (IEC) دارد.

رویه مورد استفاده برای توسعه ی این مستند و کسانی که برای نگهداری آن در نظر گرفته شده اند در قسمت اول بخشنامه ISO/IEC، تشریح شده است. بطور خاص معیارهای مختلف در تاییدات مورد نیاز برای انواع مستندات ISO باید مورد توجه قرار گیرد. این سند بر طبق قوانین تحریریه بخشنامه ISO/IEC، قسمت دوم تنظیم شده است. (www.iso.org/directives را ببینید).

باید توجه داشت که ممکن است بخش هایی از این استاندارد مشمول حق امتیاز باشد. ISO مسوولیت شناسایی چنین حق امتیازهایی، اعم از کلی و جزیی را نمی پذیرد. جزئیات شناسایی هرگونه حقوق امتیاز در زمان توسعه مدرک در مقدمه و/یا در لیست اعلامیه های ثبت امتیازات دریافتی خواهد بود (www.iso.org/patents را ببینید).

هر نام تجاری مورد استفاده که در این سند اطلاعات ارائه شده، جهت تسهیل کاربران بوده و به عنوان یک موافقت نامه تلقی نمی گردد.

برای توضیح در مورد معانی اصطلاحات خاص ISO و عبارات مرتبط با ارزیابی انطباق، و همچنین اطلاعات در مورد پایبندی ISO به اصول سازمان تجارت جهان (WTO) در موانع فنی تجارت (TBT) به نشانی زیر مراجعه کنید: www.iso.org/iso/foreword.html.

کمیته ی مسئول این سند کمیته فنی ISO/TC 176، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، کمیته فرعی SC 2، سیستم های کیفیت است.

این ویرایش پنجم، ویرایش چهارم (ISO 9001:2008) را باطل کرده و جانشین آن می گردد، که از نقطه نظر فنی بازنگری شده، از طریق تجدیدنظر بندهای متوالی و تطبیق اصول مدیریت کیفیت تجدید نظر شده و مفاهیم جدید مورد تصویب قرار گرفته است. این استاندارد همچنین اصلاحیه فنی ISO9001:2008/Cor.1:2009 را لغو و جایگزین نموده است.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *