هزینه های کیفیت COQ

◊هزینه های فقدان کیفیت به چهار دسته هزینه های شکست داخلی،شکست خارجی،پیشگیری و ارزیابی طبقه‌بندی می‌شود و موضوعات هر یک از دسته‌های هزینه های کیفیت COQ با توافق جمعی در درون سازمان تعیین می شود،هزینه های فقدان کیفیت برای هر سازمان باید متناسب با آن سازمان تعریف شود.

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند

اصطلاح “هزینه های کیفیت ” برای افراد مختلف،معانی متفاوتی دارد:

◊برخی افراد ” هزینه های کیفیت ” را معادل هزینه های دستیابی به کیفیت می‌دانند.
◊برخی از افراد این اصطلاح را به معنی هزینه های اجرایی واحد کیفیت در نظر می‌گیرند.
◊برداشت و تعبیر متخصصین از ” هزینه های کیفیت ” هزینه های ناشی از کیفیت پایین می‌باشد.
◊زمانی که مدیران، اصطلاح ” هزینه های کیفیت ” را به کار می‌برند منظور هزینه های ناشی از کیفیت پایین می‌باشد.

هدف‌های اصلی ارزیابی هزینه های فقدان کیفیت:

◊بیا ن مسئله کیفیت به زبان پول، تا مدیریت ارشد را تحت تأثیر قرار دهد.
◊شناسایی فرصت هایی مناسب و عمده کاهش هرینه های کیفیت.
◊شناسایی فرصت هایی مناسب جهت کاهش نارضایتی مشتریان.
◊بهبود در کنترل های بودجه ای و هزینه ای مرتبط با کیفیت.
◊اطلاع‌رسانی اطلاعات و داده‌های هزینه های کیفیت به منظورایجاد انگیزه در تلاش کارکنان در جهت کاهش هزینه‌ها.

طبقه‌بندی COQ

◊هزینه های شکست داخلی – خرابی درون‌سازمانی: این هزینه‌ها به نقص‌های پیش از تحویل محصول به مشتری مرتبط می‌شود در صورتی که هیچ گونه نقصی در محصول پیش از تحویل بهمشتری وجود نداشته باشد، چنین هزینه هایی وجود نخواهد.

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

هزینه های شکست خارجی – خرابی برون‌ سازمانی:

◊این هزینه های به نقص های پس از ارسال محصول به مشتری مرتبط می‌شود درصورتی‌که هیچ گونه نقصی در محصول پس از تحویل به مشتری وجود نداشته باشد، چنین هزینه هایی وجود نخواهد.

هزینه های ارزیابی:

◊این هزینه‌ها برای تعیین درجه انطباق با الزامات صرف می‌شود.

هزینه های پیشگیری:

◊این هزینه‌ها برای به حداقل رساندن نواقص، خرابی و ارزیابی صرف می‌شوند.

 

لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarcoشرکت آریان گستر

Summary
Article Name
هزینه های کیفیت COQ
Description
هزینه های ارزیابی: ◊این هزینه‌ها برای تعیین درجه انطباق با الزامات صرف می‌شود. هزینه های پیشگیری: ◊این هزینه‌ها برای به حداقل رساندن نواقص، خرابی و ارزیابی صرف می‌شوند.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *