نقش شخصیت در تصمیم گیری

◊تصمیم گیری و چگونگی تصمیم گیری مرتبط به نوعی از انواع شخصیت است و در حقیقت نوع تصمیم گیری تابع شخصیت مدیر است شخصیت ها را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

1) فرمانبردار

◊خود را صاحب فکر و نظر نمی داند و معتقد است همه نظرات خوب و سودمند را دیگران دارند، در نتیجه وی مستعد پذیرش فکر و نظر دیگران است

2) بهره بردار

◊این تصمیم گیرنده معتقد است که عقاید و نظرات ارزشمند از آن دیگران است، اما سعی می کند با زیرکی و زرنگی به این عقاید دست یابد و به حساب خود منظور نماید.

3) محتکر

◊عقیده دارد که خود دارای عقاید و نظراتی مناسب و ارزشمند می باشد اما از افشای آن با سهیم کردن دیگران در عقاید و نظرات خود اکراه دارد،امتیازها را به تنهایی می خواهد

4)بازاریاب

◊معتقد است که باید تصمیمانی اتخاذ کند که خریدار داشته باشد، سعی می کند تصمیماتی اتخاذ کند که از نظر کسانی که می توانند به او کمک کنند مفید و جالب باشد

جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

5)موثر، از توانایی، دانایی

◊موثر، از توانایی، دانایی، بینش، دانش و اطلاعات خود و دیگران استفاده می کند،او مدیری است که با دیگران همکاری می کند و از آنان یاری می خواهد.

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر

مشخصات و ویژگی های عمومی

◊مشخصات و ویژگی های عمومی تصمیم گیرندگان منظور از مشخصات و ویژگی های عمومی، خصوصیاتی مانند جنس، سن، تحصيلات، رشته تحصیلی، تخصص و مهارت های فردی، سوابق و تجارب کاری است که به طور مستقيم شخصيت و تصميمات تصمیم گیرنده را تحت تاثیر قرار می دهد، ثبت و مستندسازی دانش سازمانی نهفته در تصمیمات مدیران، مستلزم اشاره به ویژگی های یاد شده در هر یک از افراد کلیدی و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری است

عوامل درون سازمانی فردی

◊عوامل درون سازمانی فردی که مستندات را مطالعه می کند بایستی درک نماید که تصمیمات اخذ شده در جه بستری از ویژگی های سازمانی و متأثر از چه متغیرهای سازمانی می باشد،یعنی بخش عمده ای از ارزش و اهميت دانش سازمانی موجود در این تجربیات مرتبط با فرآیند تأثيرات متقابل مراحل تصمیم گیری و عوامل درون سازمانی مؤثر بر این فرآیند می باشد.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
نقش شخصیت در تصمیم گیری
Description
عوامل درون سازمانی فردی ◊عوامل درون سازمانی فردی که مستندات را مطالعه می کند بایستی درک نماید که تصمیمات اخذ شده در جه بستری از ویژگی های سازمانی و متأثر از چه متغیرهای سازمانی می باشد،یعنی بخش عمده ای از ارزش و اهميت دانش سازمانی موجود در این تجربیات مرتبط با فرآیند تأثيرات متقابل مراحل تصمیم گیری و عوامل درون سازمانی مؤثر بر این فرآیند می باشد.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *