لوگو

مقاصد و منافع QMS

مقاصد و منافع مستندات سيستم مديريت كيفيت براي يك سازمان مي‌تواند موارد زير را شامل گردد، اما به اين‎ها محدود نيست:

الف- تشريح سيستم مديريت كيفيت سازمان

ب- فراهم آوردن اطلاعات براي گروه‌هاي فرابخشي به گونه‌اي كه آن‌ها بتوانند ارتباطات مابين را بهتر درك كنند

ج- مطلع كردن كاركنان از تعهد مديريت در قبال كيفيت

د- كمك به كاركنان تا نقش خود را در درون سازمان درك كنند و بدين ترتيب حس بهتري نسبت به مقصد و اهميت كار در آن‌ها ايجاد نمايد

ه- فراهم آوردن درك متقابل بين كاركنان و مديريت

و- فراهم آوردن مبنايي براي انتظارات در مورد عملكرد كار

ز- بيان نحوه انجام كارها براي برآورد كردن الزامات مشخص شده

ح- فراهم آوردن شواهد عيني دستيابي به الزامات مشخص شده

ط- فراهم كردن چارچوب روشن و كارآ در مورد عمليات

ي- فراهم آوردن مبنايي براي آموزش كاركنان جديد و بازآموزي ادواري كاركنان موجود

ك- فراهم آوردن مبنايي براي ايجاد نظم و تعادل در درون سازمان

ل- فراهم آوردن يكنواختي در عمليات بر مبناي فرآيندهاي مدون شده

م- فراهم آوردن مبنايي براي بهبود مداوم

ن- فراهم آوردن اطمينان براي مشتري بر مبناي سيستم‌هاي مدون شده

س- اثبات توانمندي‌هاي سازمان به طرف‌هاي ذينفع

ع- فراهم آوردن چارچوبي روشن از الزامات براي تأمين‌كنندگان

ف- فراهم آوردن مبنايي براي مميزي كردن سيستم مديريت كيفيت، و

ص- فراهم آوردن مبنايي براي ارزيابي اثربخشي و تداوم مناسب بودن سيستم مديريت كيفيت.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *