لوگو

مفاهيم پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با مفاهیم پروژه ارائه شده است:
پروژه به گروهي از فعاليتهاي مرتبط با يكديگر اطلاق مي شود كه هريك در راستاي ديگري و با دنبال نمودن هدفي از پيش تعريف شده و مشترك، با بهره گيري از منابع موجود، با كيفيت تعيين شده و در زمان مقرر، در تلاش براي دستيابي به نتيجه نهايي و تأمين هدف پروژه مي باشند.

مجموعه اين فعاليتها تحت نظارت و رهبري يك فرد با عنوان مدير پروژه و در قالب يك سازمان اجرايي تحت عنوان سازمان پروژه و در چارچوب يك برنامه معين به انجام ميرسند.

هر فعاليت داراي سه بعد اصلي زمان، كيفيت، و هزينه مي باشد كه هريك با دو عامل ديگر در تعامل بوده و برآيند آنها تعيين كننده چگونگي انجام فعاليت و پروژه مي باشد. در پروژه ها سه بعد مذكور با توجه به عواملي همچون محدوديت هاي زماني، سطح و كيفيت منابع موجود و قابل تهيه، ميزان سرمايه اختصاص يافته، روش و فنآوري انجام كار، و با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي درخواست شده تعيين مي گردد.

از آنجايي كه تمامي فعاليتهاي يك پروژه به گون هاي با يكديگر در ارتباط بوده و انجام هريك زمينه ساز آغاز يك يا تعدادي فعاليت ديگر مي گردد، و از سوي ديگر انجام هر فعاليت مستلزم صرف وقت و هزينه است، لذا مي بايست تك تك فعاليتهاي پروژه طبق يك برنامه زمانبندي به ترتيب آغاز و تكميل گردند.

عملی کردن فعالیت ها

به منظور جامه عمل پوشاندن به فعاليتهاي پيش بيني شده پروژه از طريق اختصاص و بكارگماري منابع، لازم است فهرستي از منابع مورد نياز براي انجام هر كار به همراه تاريخ و ميزان، مدت و محل (فعاليت) نياز تهيه گردد. دستيابي به چنين برنام هاي هدف نهايي يك سيستم مديريت و برنام هريزي بوده كه در سايه بهره گيري از روشهاي برنام هريزي پروژه، تخصيص منابع، تقابل زمان و هزينه، و مديريت و راهبري پروژه قابل حصول است.

مؤسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي در دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع و ساير قسمتهاي مشابه از جمله مجموعه هايي هستند كه با پروژه هاي متعدد و داراي ماهيت غير قطعي مواجه هستند. علاوه بر اين كنترل بودجه و پيشرفت امور پروژه ها از سوي مديران اين واحدها بسيار حائز اهميت بوده و با دشواريهاي زيادي به انجام ميرسد.اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از داده هاي اوليه هر پروژه كه م يبايست در مراحل اوليه وارد سيستم برنام هريزي پروژه گردد، لازم است از طريق مجريان پروژه توليد و در اختيار برنامه ريز قرار گيرد كه به دليل عدم آگاهي كافي آنان نسبت به روش هاي برنامه ريزي پروژه، امر ايجاد و آماده سازي داده ها و اطلاعات مورد نياز در حد جزئيات و دقت مطلوب را دچار سختي و مشكل ميسازد.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره  ایزو 9001 تخصص ماست.

One comment

  1. پینگ بک فریلنسینگ چیست و فریلنسر به چه کسی می‌گویند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *