محاسبه کارایی در سازمان ها

محاسبه کارایی در سازمان ها را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:

روش پارامتری

◊در تکنیک های پارامتری با استفاده از روش های مختلف آماری تابع تولید مشخصی تعیین می شود. سپس با به کارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می شود. که می توان به تکنیک رگرسیون در این زمره روشها اشاره کرد.

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

روش ناپارامتری

◊روش های ناپارامتری به تخمین تابع تولید نیاز ندارند. ازجمله روش های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها است ،که کارایی نسبی واحد ها را درمقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می دهد. دراین روش به شناخت شکل تابع تولید نیازی نیست و محدودیتی درتعداد ورودی ها و خروجی ها وجود ندارد.

مقایسه رگرسیون وتحلیل پوششی داده ها

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

روش رگرسیون میانگین مشاهدات مربوط به واحدها را تعیین و عملکرد هر واحد را نسبت به یک معادله رگرسیون بهینه شده، مشخص می کند تحلیل پوششی داده ها از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده کرده و هر کدام از مشاهدات را درم قایسه با مرز کارا سنجیده وآ ن را بهینه می نماید.

 

با شماره های زیر تماس بفرمایید
02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
محاسبه کارایی در سازمان ها
Description
روش رگرسیون میانگین مشاهدات مربوط به واحدها را تعیین و عملکرد هر واحد را نسبت به یک معادله رگرسیون بهینه شده، مشخص می کند تحلیل پوششی داده ها از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده کرده و هر کدام از مشاهدات را درم قایسه با مرز کارا سنجیده وآ ن را بهینه می نماید.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *