لوگو

دانلود متن ایزو 19011

این استاندارد راهنمایی هایی برای مدیریت برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های داخلی یا برون سازمانیِ سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، و نیز شایستگی و ارزیابی ممیزان ارائه م یکند. ایناستاندارد برای کاربرد گستره وسیعی از کاربران بالقوه از جمله ممیزان، سازمان های مجری سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، سازمان هایی که به موجب معاهداتشان نیاز به اجرای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی دارند و سازمان های دخیل در آموزش یا اعطای گواهینامه
به ممیزان، گواهی کردن/ثبت کردنِ سیستم های مدیریت، و تاییدصلاحیت یا استانداردسازی در حوزۀ ارزیابی انطباق در نظر گرفته شده است.

هدف آن بوده است که راهنمایی در این استاندارد دارای قابلیت انعطاف باشد.چنان که در بخ شهای مختلف متن اشاره شده است، کاربرد این راهنماییها ممکن است برحسب اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازما نهایی که مورد ممیزی قرار می گیرند، همچنین اهداف و دامنهشمول ممیزی هایی که انجام می شوند تفاوت داشته باشد.

دانلود ایزو 19011

این استاندارد راهنمایی هایی در مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی های سیستم مدیریت زیست محیطی و نیز رهنمود هایی در مورد شایستگی ممیزان سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی ارائه می کند.

این استاندارد برای تمامی سازمان هایی که نیاز به اجرای ممیزی های داخلی یا بیرونی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا مدیریت زیست محیطی، یا مدیریت کردن یک برنامۀ ممیزی دارند، کاربرد دارد.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *