لوگو

كنترل سوابق

در زیر مطالبی را در مورد کنترل سوابق می توانید رویت نمایید:

با توجه به نقش تعيين کننده سوابق در کنترل واثبات انطباق سيستم با الزامات، روش چگونگي تشخيص، جمع آوري، فهرست برداري، محل بايگاني، نگهداري و امحاء سوابق سيستم مديريت يکپارچه، در اين قرارگاه مدون و به مرحله اجراء گذاشته شده است. سوابق به عنوان مدركي دال بر وجود و كاركرد نظام يکپارچه نگهداري مي گردند. در خصوص سوابق، كليه سوابق مربوط به محصولات مختلف به نحوي ثبت مي شوند كه ارتباط آنها با نوع محصول به روشني مشخص باشد. اين سوابق بگونه اي تحت كنترل قرار مي گيرد تا خوانا ماندن و شناسايي و بازيافت سريع آنها امكان پذير باشد.

نحوه بايگاني و نگهداري اين سوابق به منظور اطمينان از سهولت بازيابي مجدد و شرايط مطلوب نگهداري به جهت كاهش مخاطرات ناشي از مفقود شدن و يا بروز آسيب به آنها مدون و مكتوب شده است. دوره نگهداري اين سوابق در روش اجرايي مشخص شده است . در صورت وجود نيازمنديهاي مشتري يا نيازمنديهاي مقرراتي در خصوص مدت زمان نگهداري سوابق سازمان خود را ملزم به رعايت آنها مي داند .

کنترل سوابق در سیستم مدیریت یکپارچه

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *