كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت

كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت

در اين متن كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت در اختيارتان قرار ميدهيم:

تعريف مديريت

مدیر در لغت به معنای کارگردان میباشد و مدیریت به معنای کارگردانی. در این صورت مدیریت شامل هر نوع کارگردانی در هر سطحی میشود و مفاهیم دیگری مانند رهبری و هدایت را نیز در بر میگیرد.از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است و عمدتا آن را شامل «برنامهریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت» میدانند، اما با توجه به تحو ت اخیر و نظر به اینکه توجه به اخ قیات و منابع انسانی در مدیریت امروز جایگاه خاصی پیدا کرده است.

دو تعریف برجسته تر مدیریت عبارت است از:

١. پدید آوردن محیطی مناسب، که در آن محیط همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرآیندی کارساز امکان پذیر میگردد و همچنین با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی، برای عرضه خدمات یا کا های قابل رقابت، جهت جلب رضایت متقاضیان و با پرهیز از بروز هر گونه عواقب نامطلوب اقدام میگردد.

2- کارکردن با منابع انسانی، مالی و فیزیکی جهت دستیابی به اهداف سازمان از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل عملیات لذا اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیت یک سازمان نقش بسزایی دارد. هر چه سازمان پیچیدهتر باشد، نقش مدیریت دشوارتر خواهد شد. به عبارت دیگر مدیریت یعنی گرفتن بهترین تصميم در مناسبترین زمان و اجرای آن تصميم با استفاده از بهترین منابع سازمانی.

مدیریت مشارکتی

مشارکت، حرکتی آگاهانه، فعال، آزاد و با مسئولیت است که برای ثبات و امنیت جامعه ضروری است. این حرکت به گونه هايی است که شهروندان احساس میکنند تعلق به جامعه داشته و در واقع گردانندگان اصلی خودشان هستند.

قدیمیترین تعریفی که از مشارکت ارائه گردیده عبارت است از:

«پیوندی دوسویه، سازنده و سودمند، میان دوتن یا بیشتر از دوتن». در این تعریف تأکید بر برقراری پیوندی است باز میان دو انسان که این دو انسان در پرتو آن پرورش مییابند و از یکدیگر بهره میگیرند. دوسویه بودن پیوند موجب میشود تا اط عات، دانش،شناخت، اندیشه و نظر از هریک از دو سوی پیوند به دیگری منتقل گردد.
با توجه به تعاریف فوق از مشارکت تعریف کلی آن عبارتست از: مشارکت عبارت است از یك درگيری ذهنی و عاطفی داوطلبانه یك شخص در موقعيتهای گروهی مربوط به خود و سازمان خود که باعث ایجاد انگيزه در فرد جهت دستیابی به هدفهای گروهی شده و باعث میشود که فرد در مسئوليت کار شریك شود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو