قانون مديريت پسماند

قانون مديريت پسماند

قانون مديريت پسماند

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با قانون مدیریت پسماند ارائه شده است:
محيط زيست مجموعه اي بسيار بزرگ و درهم پيچيده از عوامل گوناگون است كه بر اثر روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجراي سازنده سطح زمين به وجود آمده است بنابراين در فعاليت-هاي انسان تأثير مي گذارد و از آن متأثر مي گردد در طول تاريخ بشري رابطه انسان با محيط زيست همواره به صورت تابعي از رفتار او با پيرامون طبيعي خود بوده است اين رفتار طي قرون متمادي اشكال متفاوتي به خود گرفته و روز به روز بر گستردگي و پيچيدگي آن افزوده شده است.

بدين ترتيب انسان ها از آغاز زندگي يكجانشيني، همواره پسمانده ها را به طريقي از محيط زندگي خود دور ميكردند كه اين كار به دليل پائين بودن ميزان جمعيت از يكسو، كميت و كيفيت زباله ها از سوي ديگر دفع زباله ها را دچار مشكلاتي نمي كرد و بسياري از مواد كه زايد ناميده مي شوند به نوعي بازيافت شده يا در اطراف سكونتگاه هاي انساني يا داخل آنها دفع مي شدند ولي با افزايش جمعيت و رشد و گسترش شهرنشيني و تغيير الگوي مصرف و استفادة وسيع از موادي كه به آساني تجزبه نمي شوند عوارض دفع غير بهداشتي و بازيافت مواد زايد آشكار شد و از آن پس مديريت اين مواد به صورت منسجم توسط سازماني مشخص در شهرهاي جهان آغاز گرديد.

وضعيت نامطلوب مديريت پسماند

اين مقوله در كشور ما نيز در بين مسايل و مشكلات متعدد شهري اهميت فوق العاده اي را به خود گرفت و فقدان استراتژي صحيح در جهت ساماندهي وضعيت نامطلوب مديريت پسماند منجر به توجه بيشتر مسئولان و برنامه ريزان در زمينه تدوين قانون مديريت پسماند گرديد كه پس از تدوين و تصويب و ابلاغ آن گامي بسيار مهم و نقش آفرين در تاريخچه مدريت پسماندها در ايران برداشته اند. در اين راستا سازمان مديريت پسماند شهرداري ساوه نيز قصد دارد با چاپ قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرائي آن قدمي مثبت جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه قوانين مربوط به پسماندها بردارد.

تاريخچه تدوين و تصويب قانون:

امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم « مديريت چرخه مواد » و يا فراتر از آن « مديريت پسماندها » موضوع توسعه پايدار است با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با براي شهر « طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد » كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه تهران نمود.
يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ،تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي “قانون زباله” براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي نمود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

Cropped Aryan Gostar Logo 1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *