لوگو

فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟

گواهینامه IMS ماهیتاٌ وجودندارد و منظوراز گواهینامه IMS همان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 باست. هرمجموعه ایکه سه استاندارد ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی کنداصطلاحاً گفته میشودکه مجوعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه زاست. IMS مخفف همین عبارت سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. اماگواهینامه HSE-MS فقط یک مدل ترکیبی ازدو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 داست.

البته مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ذبرای مدل HSE-MS گواهینامه هم صادر میکنندحتی بعضاًبرای IMS هم گواهینامه IMS نیز صادر میکنند. بعبارت دیگر میتوان گفت HSE ( گواهی نامه HSE )قسمتی رراز IMS میباشد. (HSE بهمراه ISO9001 همزمان طراحی و پیاده سازی میشود همان IMS هست).

گواهینامه HSE-MS

هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را دارد رعایت می کند. HSE-MS در واقع سازمانی که موفق به طراحی ، مستندسازی ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 گردد ، همان سیستم مدیریت HSE را پیاده سازی کرده اند. در واقع سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است.

لازم به ذکر است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. دلیل این کار وجود اشتراکات اساسی بین این سه استاندارد است و این کار باعث کاهش هزینه های دوباره کاری خواهد شد.

گواهینامه IMS 

ازقابلیتها و مزایای سیستم IMS ، یکپارچه بودن و وجود اشتراکهای قابل توجهی میباشدکه سازمان میتواند بواسطه استفاده ازاین مزایا ازمخارج اضافی جلو گیری نماید.ازجمله این هزینه هامیتوان ببه هزینه اهای ستادی ، مستندسازی ، ممیزیهای داخلی و صدور گواهینامه IMS و مراقبتی سالیانه ، و دشتمزد مشاوره و طراحی و استقرار سیستم و غیره اشاره کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع برای سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی، شرکت آریان گستر اقدام به مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و مشاورهHSE-MS نموده است.
در مسیر موفقیت همراه ما باشید.
021-77942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *