لوگو

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سازمان بايد يك سيستم مديريت ايمني مواد غذايي مؤثر ايجاد، مستند، اجرا و حفظ كرده و در صورت نياز براساس الزامات اين استاندارد آن را به روز كند.
سازمان بايد دامنة كاربرد سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را تعيين كند. دامنه كاربرد بايد محصولات يا طبقه بندي محصولات، محل فرآيندها و توليد كه در سيستم مديريت ايمني مواد غذايي به آن ها اشاره شده است را مشخص كند.
سازمان بايد :
الف- اطمينان يابد كه خطرات ايمني مواد غذايي كه احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصولاتي كه در دامنة كاربرد سيستم وجود دارد، به نحوي شناساي ي، ارزيابي و كنترل مي شوند كه محصولات سازمان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به سلامت مصرف كننده آسيبي نرسانند ؛
ب- اطلاعات مقتضي را با توجه به جنبه هاي ايمني مرتبط با محصولات در سراسر زنجيرة
مواد غذايي مبادله كند ؛
پ- اطلاعات مربوط به تكوين، اجرا و به روزآوري سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را در سراسر سازمان براي اطمينان از ايمني مواد غذايي مورد نياز با اين استاندارد مبادله كند؛ و
ت- سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را به طور دوره اي ارزيابي و در صورت لزوم آن را به روز كند تااطمينان دهد كه سيستم، منعكس كنندة فعاليت هاي سازمان بوده و آخرين اطلاعات در مورد خطرات ايمنيمواد غذايي را براي كنترل در بر دارد.

چنانچه يك سازمان براي هر فرآيندي، برون سپاري 1 را انتخاب كند كه ممكن است انطباق محصول نهايي را تحت تأثير قرار دهد، سازمان بايد اطمينان دهد كه روي چنين فرايندهايي كنترل دارد . كنترل چنين فرآيندهاي برون سپاري شده بايد شناسايي و درون سيستم مديريت ايمني موادغذايي مستند شود.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *