رویکرد فرایندی

 رویکرد فرایندی

ایزو 9001 به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن الزامات وی، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام ایجاد، پیاده سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترغیب می نماید. الزاماتی که برای بکارگیری رویکرد فرایندی ضروری در نظر گرفته شده اند در بند 4-4  این استاندارد گنجانده شده اند.

درک و مدیریت فرایندهای متعامل بعنوان یک سیستم، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر آن کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را قادر می سازد تا روابط و وابستگی های متقابل میان فرایندهای سیستم را کنترل کند، بطوری که عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک و مدیریت فرایندها و اثرات متقابل آن ها می باشد، بطوری که به نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان دست یابد. مدیریت فرایندها و سیستم به عنوان یک کل با استفاده از چرخه PDCA وبا تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک  با هدف بهره گیری از فرصت ها و جلوگیری از نتایج نامطلوب، می تواند بدست آید.

جهت مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو