خط مشي ايمني مواد غذايي

خط مشي ايمني مواد غذايي

خط مشي ايمني مواد غذايي

در این متن اطلاعاتی در رابطه با خط مشی ایمنی مواد غذایی ارائه شده است: مدیریت ارشد باید خط مشی ایمنی مواد غذایی خود را تعیین، مستند، اعلام و منتقل کند.

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که خط مشی ایمنی مواد غذایی:

الف -با نقش سازمان در زنجیره مواد غذایی متناسب است ؛
ب -با هر دو الزامات قانونی و مقررات و نیز با الزامات ایمنی مواد غذایی توافق شده با مشتریان انطباق دارد ؛
پ -در تمام سطوح سازمان، اعلام، اجرا وحفظ می شود ؛
ت -برای تداوم مناسب، مورد بازنگری قرار می گیرد.
ت -ارتباطات را به نحو کافی عنوان می کند.
ج -با اهداف قابل اندازه گیری حمایت می شود.

 

طرح ريزي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي
مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که:

الف -طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای دست یابی به الزامات طبق بند 4
که ایمنی مواد غذایی را حمایت می کند، انجام می شود ؛
ب -هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی طرح ریزی و اجرا می شود یكپارچگی سیستم حفظ میشود.

مسئوليت و اختيار

مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که مسئولیت ها و اختیارات تعریف شده در داخل سازمان برای اطمینان از عملكرد و اجرای مؤثر و حفظ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جاری بوده و انتقال می یابد . تمامی کارکنان باید مسئولیتداشته باشند تا مشكلات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به فرد )افراد( مشخص گزارش دهند .کارکنان منتخب برای شروع و ثبت اقدامات باید دارای مسئولیت و اختیار تعریف شده باشد.

رهبر گروه ايمني مواد غذايي

مدیریت ارشد باید فردی را برای رهبری گروه ایمنی مواد غذایی، صرف نظر از دیگر مسئولیت ها تعیین کند.

این فرد باید مسئولیت و اختیار آن را داشته باشد که:

الف -گروه ایمنی مواد غذایی را مدیریت کرده و امور آن را سازمان دهی کند ؛
ب -از آموزش و تحصیلات مرتبط اعضای گروه ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کند .
پ -از ایجاد، اجرا، نگهداری و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کند ؛
ت -در زمینه اثربخشی و تناسب سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، به مدیریت ارشد گزارش دهد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

Aryan Gostar Logo 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *