تفاخرسازمانی( Organizational Pride)

تفاخرسازمانی( Organizational Pride)

 

 

 

مفهوم تفاخر

در بسياري از مطالعات روان شناختي تفاخر به عنوان احساسي مثبت و عملكردگرا معرفي شده است، وجود تفاخر با ادراك موفقيت در اعمال شخصي همراه است. احساس تفاخر عملكردگرا موجب ميشود فرد دستاوردهاي موفقيت آميز خود را به دلايل دروني مانند شخصيت، توانمندي و تلاش خود نسبت دهد (اسناد دروني)، افزون بر اين، احساس تفاخر فرد ميتواند به دليل موفقيت هاي سازماني باشد كه وي در آنها نقشي نداشته است. پيش نياز تفاخر سازماني احساسي اين است كه فرد به تعلق سازماني نيازي قوي داشته باشد(اسناد بيروني).

تفاخر

تفاخر احساسي به عنوان تجربه اي مجزا و قوي اما كوتاه مدت و ذهني توصيف شده است. اغلب رويداد يا محرك خاصي باعث ايجاد اين نوع تفاخر ميشود . بر اساس اصل اسناد بيروني كاركنان ميتوانند به دستاوردهاي همتايان، گروه هاي كاري يا سازمان خود افتخار كنند و در نتيجه احساس تفاخر سازماني آنها توسعه يابد.

تمايل روان شناختي

دومين نوع تفاخر سازماني نوعي نگرش است و بيانگر تمايل روان شناختي مبتني بر ارزيابي كلي فرد است. تفاخر نگرشي، بر خلاف تفاخر احساسي، پايدار است و به رويدادهاي خاص وابسته نيست؛ زيرا نگرشهاي فرد به نسبت پايدار هستند و نگرش دروني افتخارآميز فرد نسبت به سازمانش ميتواند تفاخر سازماني نگرشي او را تشكيل دهد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
تفاخرسازمانی( Organizational Pride)
Description
تفاخر احساسي به عنوان تجربه اي مجزا و قوي اما كوتاه مدت و ذهني توصيف شده است. اغلب رويداد يا محرك خاصي باعث ايجاد اين نوع تفاخر ميشود . بر اساس اصل اسناد بيروني كاركنان ميتوانند به دستاوردهاي همتايان، گروه هاي كاري يا سازمان خود افتخار كنند و در نتيجه احساس تفاخر سازماني آنها توسعه يابد.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو