تعيين نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي:

نيازهاي آموزشي به سه طريق معين مي شوند:

الف ) مقايسه بين استاندارد مهارت و آموزش با مهارت شغلي موجود پرسنل .

ب) نيازهاي آموزشي مقطعي كه در طول زمان شناسايي و از طرف مدیران/ سرپرستان واحدها به بخش آموزش ارائه مي شوند .

ج) اگر دوره خاصي از سمت مشتري (کارفرما) الزام يا پيشنهاد شده و در صورتيكه مكان آموزشي نيز مشخص گرديده بود از امكانات در نظر گرفته شده جهت برگزاری دوره پيشنهادي استفاده مي شود. در غير اينصورت براي برگزاري كلاس  مطابق بند 6-3 ( تامين امكانات آموزشي ) عمل مي شود .

هر يك از مدیران/سرپرستان با استناد به استانداردهاي مهارت و آموزش و مقايسه بين استاندارد مورد نظر و مهارت موجود پرسنل ذيربط در بدو استخدام و ثبت در شناسنامه آموزشی  فرد استخدام شده و يا به صورت مقطعي/موردي نيازهاي آموزشي پرسنل را تعيين و تحت عنوان فرم نيازهاي آموزشي ثبت و پس از امضاء به بخش آموزش ارائه مي نمايند.

ج ) نيازهاي آموزشي كه در طول زمان شناسايي مي شوند:

مسئول آموزش ،كليه بروشورهاي آموزشي كه از سازمانهاي مختلف آموزشي براي شركت ارسال مي شوند، را به انضمام نامه درون سازماني براي مدیران/ سرپرستان مربوطه ارسال و ايشان افراد واجد شرايط را با توجه به نياز واحد خود به واحد آموزش معرفي مي نمايد و مسئول آموزش ليست پرسنل منتخب را تهيه و پس از رؤيت و تائيد نماينده مديريت جهت تصويب و تـامين منابع مالي براي مدير عامل ارسال مي نمايد.

مدير عامل پس از بررسي و تائيد ليست مربوطه، مراتب را به واحد آموزش ارائه مي نمايد تا مكاتبات آموزشي لازم فراهم گردد. علاوه بر مورد فوق در صورتيكه در هر زمان هر يك از  مدیران/سرپرستان براي خود و يا پرسنل ذيربط احساس نياز آموزشي خاصي داشته باشند طي مكاتبه درون سازماني موارد را به اطلاع مسئول آموزش رسانيـده و مسئول آموزش مطابق قبل نسبت به تائيد و تامين امكانات جهت انجام آموزش و برگزاري كلاس اقدام  مي نمايد.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 9001  با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *