تعهد و انگيزش نيروی انسانی

تعهد و انگيزش نيروی انسانی را در متن زیر مطالعه بفرمایید:

◊يكي از عوامل بنيادين در سنجش و تبيين وضعيت سازمان، از نقطه نظر بالندگي،تعهد متقابل فرد و سازمان در برابر يكديگر مي‌باشد. در واقع يكي از صفات اصلي كه خاستگاه رويكردها و رفتارها بوده و عملكرد افراد را در سازمان و نيز كليت سازمانها و ستاده آن را شكل مي‌دهد نوع تعهدي است كه پيوند و دلبستگي متقابل فرد و سازمان را تعريف مي‌كند،مسلماً به تناسب نوع تعهدات جاري در سازمان، با تراز بالندگي‌هاي متفاوت مواجه خواهيم بود.

تعهد

◊تعهد را افراد مختلف به گونه‌هاي متفاوت تعريف كرده‌اند كه ذيلاً برخي از آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد:شهيد مطهري، تعهد را به معني پايبندي به اصول و قراردادهايي مي‌داند كه انسان نسبت به آنها معتقد است و بيان مي‌دارد: “فرد متعهد كسي است كه به عهد و پيمان خود وفادار باشد و براي اهداف آن تلاش نمايد” كانتر تعهد را تمايل افراد به در اختيار گذاشتن انرژي و وفاداري خويش به نظام اجتماعي مي‌داند.

تعهد زمانی

◊سالانكيك تعهد را عبارت از پيوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردي وي مي‌داند،يعني تعهد زمانی واقعيت مي‌يابد كه فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئوليت و وابستگي نمايد.

 مودی و همكارانش

◊تعهد را به عمل فراتر از وظايف مقرره اطلاق مي‌نمايند. ابراز عملي تعهد، براي به انجام رسيدن فعاليتها ضروري است و بخصوص در مشاغل كليدي و حساس، از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد،كوك و وال نيز سه مفهوم “وفاداري”، “احساس هويت و شناسايي” و “آمادگي” را براي تعهد مطرح كرده‌اند

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

انواع تعهد

◊تعهد در سازمان به انواع مختلف نظير؛ 1-تعهد مكتبي، 2-تعهد ملي، 3-تعهد خويشتن‌مدارانه، 4-تعهد گروهي و5- تعهد سازماني تقسيم مي‌شود،تعهد مكتبي از تعلق به يك جهان‌بيني به وجود مي‌آيد و به ميزان تقيد فرد به الزامات نگرشي و گرايشي مكتب مربوط، مي‌تواند از نوع تعهد اصول‌گرايانه يا سازش كارانه و يا معتدل و معقول قلمداد شود.

تعهد ملی

◊تعهد ملي، همان حس ناشي از وطن‌دوستي است كه فرد طي آن مصالح ملي و ميهني خويش را ملاك رفتار خود قرار مي‌دهد،تعهد خويشتن‌مدارانه، از علاقه‌مندي بيش از اندازه فرد به منافع خود ناشي مي‌شود و معمولاً افرادي كه گرفتار كيش شخصيت و خود برتربيني و يا بي‌توجه به منافع ديگران و سازمان هستند از آن برخوردارند؛ لذا، به تناسب محور بودن منافع فردي و ناسازگاري آن با منافع سازمان ناهنجاريهاي رفتاري بروز پيدا مي‌كند.

تعهد گروهي

◊تعهد گروهي، وابستگي فرد به گروه و ترجيح اهداف گروه، مشخصه اصلي اين نوع تعهد است،تعهد گروهي مي‌تواند در جهت تقويت فعاليتهاي گروهي و يا پديده گروه فكري عمل كند،خاستگاه گروه انديشی يا تعهد گروهي منفي نياز به حرمت داشتن،نياز به اعتماد، كاهش فشار احساس گناه، نايل شدن به اهداف غيررسمي و احساس پيروي از شخصيت مافوق مي‌باشد.

آثار زيانبار گروه‌انديشی مي‌تواند شامل:

◊توهم آسيب‌ناپذيري، گريز از نقد منطقي،اجتناب از ارزيابي،يكسونگري و تعصب گروهي،كليشه‌سازي غيرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزشها، توافق جمعي بي‌منطق، ناديده گرفتن اطلاعات مخالف، مسدود كردن ساير مجاري اطلاعات و تعصب روي كاركرد گذشته و تصميمات اتخاذ شده باشد.

تعهد سازماني

◊تعهد سازماني مانند مفاهيم ديگر رفتار سازماني به شيوه‌هاي متفاوت تعريف شده است. اگر چه درباره تعهد سازماني تعاريف متعددي يافت مي‌شود، ولي در بررسي كه دو صاحبنظر به نامهاي مي‌يرر و آلن در سال 1987 درباره تعاريف تعهد سازماني انجام دادند مشخص گرديد كه هر يك از تعاريف تعهد سازماني، به يكي از سه موضوع كلي وابستگي عاطفي، هزينه‌هاي متحمل شده و احساس تكليف بر مي‌گردد.

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

شلدن تعهد سازماني را چنين تعريف مي‌كند:

◊”نگرش يا جهت‌گيري كه هويت فرد را به سازمان مرتبط يا وابسته مي‌كند” تعهد سازماني، نوعي وابستگي عاطفي و احساس تكليف در برابر سازمان است و به آميزه‌اي از تعهد سازماني مديران و كاركنان اطلاق مي‌گردد.

تعهد سازماني مديران

◊تعهد سازماني مديران بصورت تعهد نسبت به 1) مشتري؛ 2) ارتقاء سازمان؛ 3) موقعيت خود؛ 4) موقعيت كاركنان و 5) وظيفه (تكليف) قابل مشاهده است(هرسي و بلانچارد، 1988)هر يكي از تعهدات فوق بطور جداگانه در كار مديريت فوق‌العاده مؤثر و با اهميت است،اين تعهدات با هم چارچوب اصلي رسيدن به موفقيت در مديريت استراتژيك را تشكيل مي‌دهند.

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
تعهد و انگيزش نيروی انسانی
Description
شلدن تعهد سازماني را چنين تعريف مي‌كند: ◊"نگرش يا جهت‌گيري كه هويت فرد را به سازمان مرتبط يا وابسته مي‌كند" تعهد سازماني، نوعي وابستگي عاطفي و احساس تكليف در برابر سازمان است و به آميزه‌اي از تعهد سازماني مديران و كاركنان اطلاق مي‌گردد.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *