لوگو

تعریف ارزیابی عملکرد

بررسی ارزیابی عملکرد

یکی از تعاریف شناخته شده و معمول که در کتب مدیریت منابع انسانی از ارزیابی عملکرد یا ارزیابی نحوه انجام کار کارکنان شده به قرار زیر است.

در رابطه با کارکنان

(ارزیابی عملکرد کارکنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آن ها در مشاغل محوله و تعین پتانسیل موجود در آن ها جهت رشد و بهبود.)

شرایط بومی و فرهنگ

با اینکه تعریف فوق از جامعیت ویژه ای برخوردار است معذالک ممکن است تحت تاثیر شرایط بومی هر جامعه و ایدءولوژی و فرهنگ آن،برد اشتی که از مفهوم کلمات بکار  رفته در تعریف فوق می شود،گوناگون باشد.

افراد سازمان

باید توجه داشت که اگر بر مبنای مدل چرخه مدیریت عملکرد برای هر فرد در سازمان حد مورد انتظار(استاندارد)مشخص شده باشد ارزیابی فردی بدون مقایسه فرد با دیگران قابل اجرا است در غیر این صورت افراد با مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند.

و در اخر

نظر به اینکه یکی از محور های عمده مدیریت ارزیابی عملکرد می باشد و در واقع این مقوله بیشتر از مدیریت عملکرد شناخته شده است پاره ای از توضیحات در این ضمینه ضروری است.

 

برای مشاوره در بحث ارزیابی عملکرد شما می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت به ما اعتماد کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *