لوگو

مشاور دیرین و نامدار مدیریت و مؤلف آثار برجسته مدیریتی، پروفسور كنت بلانچارد و مربی افسانه ای فوتبال آمریكا، دان شولا، سال هاست كه با هم همكاری دارند. آنها توانسته اند با تركیبی از دانش مدیریت و علم فوتبال، تیم های گوناگونی را در این كشور، به بالاترین رتبه های ورزشی و بهترین كاركردها برسانند. این دو معتقدند كه پنج گام مهم برای كیفیت برتر و پیروزی در هر كاری وجود دارد. آنان رمز رهبری را در قالب تجربه و كاركردهای خود، این چنین بیان كرده اند:

* گام نخست: عقیده مندی

رهبران كارآمد به انجام رسالت ویژه ای، متعهد هستند به ارزش ها و دیدگاه های خود بیندیشند و آنها را با افراد پیرامونشان در میان بگذارند. به ارزش های سازمان خود بیندیشید. آیا به ارزش های بنیادینی پایبندید؟ اگر چنین نیست از هم اكنون روی این موضوع كار كنید. با دیگران مشورت كنید و به دیدگاهی مشترك برسید.

* گام دوم: یادگیری فراوان و دائمی

راه برتری را آسان نمی توان پیمود. باید آن قدر تمرین كرد كه كامل شد.برای این منظور، راه میان بری وجود ندارد. نتیجه های عالی و برجسته در سایه یادگیری مداوم و آموزش همیشگی و در سایه تمرین و آمادگی به دست می آیند.

* گام سوم: هوشیاری و گوش به زنگ بودن

در دنیای امروز، هیچ چیز ثابت و بدون تغییر نمی ماند؛ از جمله: ساختارهای سازمانی، فناوری، باورها، ارزش ها، نگرش ها، شناخت ها، و رفتارهای فردی و گروهی. از این رو، باید همواره گوش به زنگ بود. آمادگی برای دگرگون سازی و مقابله با دگرگونی ها به هنگام نیاز، همراهی و همخوانی با تغییرات و نرمش پذیری را، هم باید تمرین كرد و هم به دیگران آموخت.

* گام چهارم: پایداری

واكنش مربیان و مدیران بزرگ نسبت به افراد قابل پیش بینی است. آنان به افرادی كه بهترین كارآیی را از خود بروز دهند، توجه می كنند و در صورتی كه كاركرد آنان را قابل قبول تشخیص دهند، بی درنگ آماده تشویق آنان می شوند و چنانچه فرد یا افرادی از مجموعه آنها، كمتر از انتظار و یا غیركیفی كار كنند، به راهنمایی و یا سرزنش توأم با اصلاح رفتار آنها خواهند پرداخت. ولی یك نكته ثابت است؛ اینكه چنین مربیان و مدیرانی در همه موارد مشابه، پیوسته همین گونه رفتار می كنند و پایداری رفتاری آنها مثال زدنی است. در واقع، رفتار مدیران و مربیان كارآمد، به حالات لحظه ای و رفتارهای كنونی آنان بستگی ندارد، بلكه كاركرد افراد است كه نوع رفتار با آنان را مشخص می كند.

* گام پنجم: درستكاری و رادمردی

مدیران و مربیان كارآمد، سخت درستكارند، با دیگران كنش و واكنش روشن و سنجیده ای دارند، برنامه های پنهانی ندارند، دو پهلو حرف نمی زنند، از انسان ها بهره برداری نابجا نمی كنند، بی ریا و صمیمی اند، به خلوص كامل رسیده اند، هم با دیگران و هم با خود به امانت و راستی رفتار می كنند، به دیگران دروغ نمی گویند و در سایه رادمردی، بهترین كاركرد را دارند؛ زیرا همه به آنها اعتماد دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *