برون سپاری چیست؟

(outsourcing) برون سپاری چیست؟؟؟؟ با ما همراه شوید……

(outsourcing) برون سپاری در ادبیات مدیریتی، به معنی انتقال بخشی از زنجیرة ارزش یک سازمان، شرکت، یا بنگاه اقتصادی به خارج از سازمان است.

دو معنای برون سپاری:

1. برو ن سپاری فرآیندها (Business Process Outsourcing (BPO
در (BPO) انجام یک یا چند فرآیند کسب وکار سازمان به تأمین کنندگان (شرکای تجاری) بیرونی واگذار می شود.

2. تأمین خدمات
منظور از تامین خدمات، خرید بخشی از خدمات مورد نیاز سازمان ازتأمین کنندگان (پیمانکاران) خارجی است.

مزایای برون سپاری چیست: 

کاهش هزینه تمام شده؛
بهبود کیفیت خدمات؛
(Core Competencies) تمرکز بر شایستگی های محوری
ارتقاء کیفیت؛
افزایش ظرفیت تولید/ارائه خدمات؛
انتقال دانش فنی؛
افزایش اثربخشی با تمرکز بر روی قابلیت ها و فعالیت های اصلی و محوری که سازمان در انجام آن تخصص دارد؛
صرفه جویی در وقت برای انجام فرایندهای داخلی؛
کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در بازار کسب و کار نامطمئن؛
کاهش کارکنان سازمان یا عدم نیاز به جذب نیروی جدید؛
ایجاد حس رقابت در قسمت های مختلف سازمان که ناکارآمدی محسوس وجود دارد؛

تفاوت برون سپاری و پیمانکاری: 

سه تفاوت عمده بین برو نسپاری و پیمانکاری وجود دارد:
۱. در برون سپاری فعالیت از نوع بلند مدت و دو طرفه است در حالی که روابط پیمانکاری، مقطعی است.
2. معمولا فعالی تهایی توسط پیمانکار انجام م یشود که سازمان در زمینه آن تخصص ندارد و باید از خدمات بیرونی استفاده نماید. ولی فعالیت هایی که به دلایلی غیر از نبود تخصص؛ مانند نداشتن ظرفیت، نداشتن صرفة اقتصادی به بیرون سپرده می شود ازنوع برون سپاری است.
3. اتخاذ رویکرد برون سپاری معمولاً به تجدید ساختار در سازمان می انجامد، ولی استفاده از خدمات پیمانکاری این نتیجه را به دنبال ندارد.

برای مشاوره در زمینه تولید، امکان سنجی، برنامه ریزی برای تولید بدون کارخانه و هدایت آن و مشاوره ایزو با ما همراه شوید.

02177942240- 02177959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *