لوگو

 بدون کارخانه تولید کنیم

چگونه بدون کارخانه تولید کنیم آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چگونه می توانید بدون اینکه خودتان کالایی تولید کنید و در فرآیند تولید مستقیما حضور داشته باشید
صاحب یک برند تجاری شوید و محصولاتی را با برند خودتان به بازار عرضه کنید؟

آیا تمایل دارید که سهمی از بازار کالاهای مختلف را به راحتی در اختیار بگیرید؟ موضوعی که در رابطه با آن صحبت می کنیم.

ایده جذابی است که نه دردسر های تولید را دارد و نه نیازی به اینکه شما مستقیما بامشتریان سرو کار داشته باشید.

در واقع شما صاحب برند تجاری هستید که دیگران برای تان تولید می کنند و دیگران برای تان م یفروشند.

تولید بدون کارخانه، به معنای نبودن کارخانه در فرآیند تولید نیست، بلکه به این معناست که میزان دغدغه ها و مشکلات ناشی از کارخانه داری برای
صنعتگر به حداقل م یرسد

چرا که از منابع و امکانات دیگر نیز بهره می گیرد و کارخانه بیشتر جایگاه تکمیلی م ییابد.

شما میتوانید با پیاده کردن استاندارد های بین المللی با کمک شرکت های مشاور ایزو نظام هدفمندی را در سازمان خود ایجاد کنید 

بهر هگیری از یک استراتژی کسب و کار بر پایة برون سپاری تولید با تأکید بر جایگاه یابی و بهره گیری از شبکة تأمین و توزیع به منظور
دستیابی به مزیت های رقابتی تولید،ویا به عبارت دیگر واگذاری فعالیت های مدیریتی و عملیاتی سازمان به کارگا هها و شرکت های دیگر

درراستای کاهش هزینه ها از یک طرف و افزایش بهره وری و تمرکز روی فعالیت های رهبری در سازمان از سوی دیگر

و با هدف کسب توان رقابتی و کاهش ریسک تولید تحت یک نام تجاری مشخص.

در این زمینه با بهره گیری از سیستم مدیریت  استراتژیک میتوانید قدم بزرگی بردارید . 

 

هدف از تولید بدون کارخانه :

استفاده بهینه از منابع و تولید با حداقل سرمایهگذاری و پرسنل؛ 
عقد قراردادهای تحقیقاتی و تولیدی نسبت به تهیه مواد و ساخت قطعات 
در خارج از تشکیلات؛
برای بهر هبرداری از مجموعة شبکه تولید، باید همواره از استراتژی 
توسعه و برون سپاری استفاده کرد.
.تولید بدون کارخانه
اهداف
لازم برای تولید با » انسانی « ،» فنی « ،» مالی « حداکثر صرفه جویی در منابع تولید قسمت های اصلی « بهر ه گیری از امکانات موجود جامعه، به نحوی که با که درصد محدودی از فعالیت های تولید را به خود اختصاص »)کلیدی  میدهد، بتوان از توانای یهای موجود جامعه برای تأمین سایر قسمت ها که درصد بالایی از تولید را به خود اختصاصم یدهند، استفاده کرد.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarcoشرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *