اولویت با امور نخست

اولویت با امور نخست است . مردمان موثر بجای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می پردازند. بجای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و بجای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند، یا گرفتار امور بی اهمیت شوند، به اولویت ها و ارجحیت های خود می پردازند. یعنی امور نخست (اموری که آن ها را به هدف اصلی شان بیشتر نزدیک می کند) را نخست انجام می دهند. همه چیز دوباره آفریده می شود. نخست بصورت ذهنی و آنگاه بصورت عملی. به این دلیل نخست شعار رسالت و نظام ارزشی خود را بنویسید، تا دقیقا بدانید چه چیز را می خواهید محقق سازید و به اجرا درآورید. آنگاه هر چیز دیگری را پیرامون این کانون محوری، برنامه ریزی و اجرا کنید و از همه مهم تر بیاموزید چگونه به سایر مسایل و اموری که پیش می آیند “نه” بگویید.

زیرا با این کار، به مهم ترین امور “آری” می گویید و پاسخ مثبت می دهید. “گوته” می گوید: “اموری که بیشترین اهمیت را دارند، نباید قربانی اموری شوند که کمترین اهمیت را دارند.” بنابراین، اولویت های خود را تشخیص و سازمان بدهید و اجرا کنید. افرادی که به طرز موثری مدیریت خویشتن را در پیش می گیرند، نظم زندگی شان ناشی از درون خودشان و کنش اراده آزاد آن هاست. یعنی پیرو ارزش هایی هستند که خود انتخاب کرده اند و این اراده و تمامیت وجود را دارند که احساس ها و حالات خود را تابع آن ارزش ها و معیارها سازند. “ای.ام.گری” یکی از پژوهشگرانی که عوامل موفقیت را عمیقا مورد بررسی قرار داده است، می گوید: “بزگترین عامل موفقیت، خوش اقبالی و دوستان و آشنایان مناسب نیست. بزرگترین عامل موفقیت اینست که نخست امور نخست را انجام دهید.

اولویت درکارها با قورت دادن قورباغه زشت..!

قديمي ها همچنین گفته اند: ” اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوري اول آن يكي را که زشت تر است بخور! ”
منظور این است که اگر دو کار مهم را پیش رو دارید اول کاري را که بزرگتر و سخت تر و مهم تر است انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست بکار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا کار را به اتمام برسانید پیش از آنکه دست به انجام کار دیگري بزنيد. به این کار مثل يك ” امتحان ” فکر کنید و با آن مثل يك مبارزه فردي روبرو شوید.

در برابر این وسوسه که اول کارهاي آسان تر را انجام دهید مقاومت کنید مدام به خودتان یادآوری کنید که مهمترین تصمیمی که هر روز می گیرید این است که اول چه کاري را انجام بدهید و بعد از آن به چه کاری مشغول بشويد، البته اگر کار اول را به انجام برسانید. حرف آخر این است: “اگر باید قورباغه زنده اي را بخوري هيچ فایده ای ندارد که مدت زیادي بنشيني و به آن نگاه کني” کلید رسیدن به سطوح بالاي کارايي و بهره وري این است که این عادت را براي هميشه در خود ایجاد کنید که هر روز صبح ابتدا به سر وقت مهمترین کار خود بروید.

شما با شرکت آریان گستر مشاوره ایزو همراهید.

باید در زندگي این عادت را در خود ایجاد کنید که هر روز قبل از هر کاري اول قورباغه خود را قورت بدهید بدون آنکه وقت زیادی را صرف فکر کردن درباره این کار بكنيد.

با مطالعه و بررسي هر چه بیشتر در مورد مردان و زنان که درآمد بيشتري داشته و سریعتر پیشرفت کرده اند ويژگي ” عمل گرايي ” به عنوان بارزترین و پایدارترین رفتاري که آنها در هر کاري از خود نشان مي دهند خودنمايي مي كند.

افراد موفق و مؤثر کساني هستند که مستقیما به سراغ کارهاي اصلي خود می روند و خود را موظف می کنند تا آنها را به اتمام برسانند. در دنياي ما، و به خصوص در دنياي شغلي ما، افراد برای رسیدن به نتایج معین و قابل اندازه گیري دستمزد می گیرند و ارتقاء مقام پیدا می کنند. شما براي انجام خدمات ارزشمند و به ویژه خدماتی که از شما خواسته می شود پول می گیرید.

” شکست در عمل ” يكي از مهمترین مشکلاتی است که امروزه در سازمانها به چشم می خورد. بسياري از مردم مشغله را با موفقیت اشتباه می گیرند. این قبیل افراد مدام حرف می زنند، مرتب جلسه تشكيل مي دهند و برنامه هاي فوق العاده اي را طرح ريزي مي کنند، اما در نهایت کار مفيدي انجام نمیدهند و به نتایج مطلوب دست پیدا نمی کنند.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

02177942240- 77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *